Tillbaka till EU-godkända anläggningar

Levande tvåskaliga blötdjur

Live Bivalve Molluscs


Section VII Levande tvåskaliga blödjur/Section VIII Live bivalve molluscs

Förkortningarna förklaras längst ned på sidan/The abbreviations are explained at the end of the page


Nr Namn Postadress Kommun Län Kategori Övrig verksamhet Djurslag Kontrollerande myndighet
1501 Scanfjord Mollösund Gamla vägen 17, 474 70 Mollösund ORUST VÄSTRA GÖTALAND DC PC VIII-PP Livsmedelsverket
1502 Brygguddens musslor ostron och alger AB Mjölkeröd 91, 457 91 Tanumshede TANUM VÄSTRA GÖTALAND DC VIII-PP Livsmedelsverket
1505 Eko Musslor p.a.c. AB Ringögatan 33, 417 07 Göteborg GÖTEBORG VÄSTRA GÖTALAND DC PC VIII-FFPP VIII-PP Livsmedelsverket
2300 Bröderna Klemmings Dykhjälp HB Kräftvägen 8, 457 95 Grebbestad TANUM VÄSTRA GÖTALAND DC Livsmedelsverket
6471 Skaldjursfabriken på Orust c/o Orust Shellfish AB, Ängåsvägen 1, 472 31 SVANESUND ORUST VÄSTRA GÖTALAND DC PC Livsmedelsverket
6522 Havstenssunds Ostron c/o Havstenssunds Ostron AB, Fiskarhöjden 4, 457 73 Havstenssund TANUM VÄSTRA GÖTALAND DC PC Livsmedelsverket
6597 Fiskhallen Sorunda AB Elektravägen 15, 126 30 Hägersten STOCKHOLM STOCKHOLM DC VIII-FFPP VIII-PP Kommunen
6807 Ostrea Aquaculture Klockarevägen 2, 452 30 Strömstad STRÖMSTAD VÄSTRA GÖTALAND DC Livsmedelsverket
6817 Tryberg ostron Karrebacken, 457 40 Fjällbacka TANUM VÄSTRA GÖTALAND DC Livsmedelsverket

Förklaringar

Kontrollmyndighet = Competent authority
Livsmedelsverket = National Food Agency
Kommunen = Municipal authority

The lists of the EU approved establishments are updated continuously.
Listorna över EU-godkända anläggningar uppdateras kontinuerligt.

Vissa tredje länder kan ha särskilda krav för export. Se Information för respektive exportland (Export till länder utanför EU)/Certain third countries may have specific requirements for export. See information for export country of interest.