Svenska produkter som har registrerats som garanterade traditionella specialiteter (GTS)

Följande svenska produkter har registrerats som garanterade traditionella specialiteter (GTS):

Falukorv

Hushållsost

Tidigare registrerad som GTS, men skyddet upphörde 4 januari 2023.

Senast granskad 2024-02-20