Svenska produkter som har registrerats som skyddade ursprungsbeteckningar (SUB)

Följande svenska produkter har registrerats som skyddade ursprungsbeteckningar (SUB):

Kalix löjrom

Registrerad som SUB i
Kommissionens förordning (EG) nr 1025/2010 av den 12 november 2010

Sammanfattande dokument

Ansökan för Kalix löjrom

Upplandskubb

Registrerad som SUB i
Kommissionens förordning (EG) nr 843/2014 av den 23 juli 2014

Produktspecifikation för Upplandskubb

Hånnlamb

Ansökan om registrering

Sammanfattning Hånnlamb

Wrångebäcksost

Vänerlöjrom

Registrerad som SUB i
Kommissionens förordning (EU) 2021/2004 av den 10 november 2021

Sammanfattande dokument Vänerlöjrom

Senast granskad 2022-05-23