Svenska produkter som har registrerats som skyddade ursprungsbeteckningar (SUB)

Följande svenska produkter har registrerats som skyddade ursprungsbeteckningar (SUB):

Allåkerbär från Norrland

Bohusläns Blåmusslor

Grebbestadostron

Kalix löjrom

Rökt Vättersik

Upplandskubb

Hånnlamb

Wrångebäcksost

Vänerlöjrom

Senast granskad 2024-04-12