Svenska produkter som har registrerats som skyddade geografiska beteckningar (SGB)

Följande svenska produkter har registrerats som skyddade geografiska beteckningar (SGB):

Bruna bönor från Öland

Kullings kalvdans

Svecia

Skånsk spettkaka

Svensk Aquavit

Svensk Punsch

Svensk Vodka

Registrerad som SGB i
Kommissionens förordning (EU) nr 2023/579 av den 8 mars 2023
Produktspecifikation för Sörmlands Ädel

Vit färsksaltad Östgötagurka

Senast granskad 2024-01-10