Ost och motsvarande vegetabiliska produkter

Hårdost som delvis är riven

Nyckelhålet på ost och motsvarande vegetabiliska produkter innebär att de måste innehålla en begränsad mängd fett och salt.

Produktgrupp Produkter som omfattas Kriterier
16 Ost
  • salt högst 1,6 g/100 g
  • fett högst 17 g/100 g
17 Helt eller delvis vegetabilisk variant av grupp 16
  • salt högst 1,5 g/100 g
  • fett högst 17 g/100 g
  • mättat fett högst 20 % av den totala fetthalten
18 Färskost
  • salt högst 0,9 g/100 g
  • tillsatta sockerarter högst 1 g/100g
  • fett högst 5 g/100 g

Nyckelhålsregler

Senast granskad 2022-09-07