Importera livsmedel

Att importera livsmedel betyder att du köper livsmedel från länder utanför EU till Sverige. Det finns många regler att följa när du importerar livsmedel. På den här sidan får du en första överblick.

Så funkar det

Att importera livsmedel betyder att köpa livsmedel från länder utanför EU. Det finns speciella regler för import av livsmedel. Reglerna för import av livsmedel är EU-lagstiftning, vilket betyder att alla EU-länder ska följa samma lagstiftning.

EFTA-länderna Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein är inte med i EU men likställs ändå med EU-länderna. Det betyder att reglerna om import inte gäller om livsmedlet kommer från dessa länder. 

Typ av livsmedel och land har betydelse

Lagarna för import av livsmedel skiljer sig åt för olika sorters livsmedel. Olika sorters livsmedel kontrolleras olika mycket och det krävs olika typer av intyg.
Livsmedlen delas in i de här grupperna.

  • Animaliska – när livsmedlet kommer från kött, fisk, mjölk, ägg eller honung
  • Vegetabiliska - när livsmedlet kommer från växtriket
  • Sammansatta – när livsmedlet innehåller både vegetabiliska ingredienser och upphettade animaliska ingredienser
  • Ekologiska livsmedel - särskilda regler gäller när du ska importera ekologiska livsmedel.
  • Kosttillskott med animaliska ingredienser - särskilda regler gäller när du ska importera kosttillskott.

Att reglerna skiljer mellan olika typer av livsmedel beror bland annat på att de kan innebära olika sorters risker för konsumenten. Det har också betydelse från vilket land produkterna kommer. Det beror på att EU har olika avtal med olika länder. För att veta vad som krävs när du ska importera dina produkter behöver du alltså veta både vilken typ av livsmedel det är och från vilket land det kommer. Läs mer om vad som gäller för de olika typerna av livsmedel på särskilda sidor. Du hittar länkarna längst ner på sidan.

Registrera ditt företag

Flera myndigheter delar på ansvaret för att reglerna för livsmedel efterföljs: Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Tullverket. De olika myndigheterna har olika roller.

  • Livsmedelsverket ansvarar för de regler som rör livsmedel vid kommersiell import från andra länder. Livsmedelsverket kontrollerar import av animaliska livsmedel från länder utanför EU. Även vissa vegetabiliska livsmedel kontrolleras vid en gränskontrollstation. Livsmedelsverket leder och samordnar även landets livsmedelskontroll.
  • Jordbruksverket ansvarar för de regler som rör import av livsmedel för privat bruk som har animaliskt innehåll, det vill säga livsmedel av djur. De ansvarar även för växtskyddskontroll.
  • Tullverket kontrollerar vid gränsen att reglerna följs.

Hjälp med import

Det är mycket att hålla reda på när man ska importera livsmedel. Det finns särskilda företag som är specialiserade på att hjälpa företag att importera livsmedel, de kallas för tullombud eller speditörer. Sök på internet på orden ”tullombud och import” för att få exempel på tullombud eller speditörer som du kan anlita.

Importguiden

Nyheter om import

Senast granskad 2023-09-11