Aktuellt - import

2022-01-03 Publicerade förordningar om import av ekologiska livsmedel

Följande förordningar som rör import av ekologiska livsmedel från länder utanför EU publicerades i mellandagarna:

 • Förordning (EU) 2021/2306 - med regler om offentlig kontroll avseende sändningar med ekologiska produkter och produkter under omställning som är avsedda för import till unionen och om kontrollintyget
 • Förordning (EU) 2021/2307 - mer i detalj om regler som rör dokument och anmälningar
 • Förordning (EU) 2021/2305 – om regler för de produkter som inte måste importeras via en gränskontrollstation
 • Förordning (EU) 2021/2325 – förteckningen över tredjeländer och förteckningen över kontrollmyndigheter och kontrollorgan som har erkänts i enlighet med artikel 33.2 och 33.3 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 med avseende på import av ekologiska produkter till unionen. (De förteckningar som tidigare fanns i förordning (EU) 1235/2008).

2021-12-22 Import av ekologiska livsmedel från den 1 januari 2022

Från den 1 januari 2022 kommer ny lagstiftning om ekologisk produktion att börja tillämpas. Grundregelverket finns i förordning (EU) 2018/848 och därtill kommer ett flertal rättsakter som kompletterar förordningen, bland annat vad gäller import av ekologiska livsmedel.

Dessa kompletterande akter är ännu inte publicerade av EU-kommissionen, men nedan finns sammanfattat några punkter som är viktiga för dig som importör att känna till. Mer information kommer när akterna är publicerade.

Förhandsanmälan av importsändningar med ekologiska livsmedel

Importsändningar med ekologiska livsmedel ska precis som tidigare förhandsanmälas till Livsmedelverkets gränskontroll. Även importörens kontrollorgan ska informeras om kommande importsändningar.

Förhandsanmälan av ekologiska sändningar görs till eko.granskontroll@slv.se, med den blankett som finns på webbsidan om förhandsanmälan. Undantaget från detta är livsmedel som omfattas även av krav på CHED-D eller CHED-P. I dessa fall ska förhandsanmälan ske till aktuell gränskontrollstation.

Ekologiska livsmedel som även omfattas av krav på CHED-D eller CHED-P

Observera att från den 1 januari 2022 ska du som ansvarig aktör ange information i CHED om sändningen är ekologisk. Dessutom ska det ekologiska kontrollintyget (COI-intyget) länkas till CHED i TRACES.NT.

Eftersom CHED och COI-intyget framöver kommer att vara länkade till varandra i TRACES.NT får ett sådant COI-intyg enbart omfatta den produkt som även omfattas av tillhörande CHED.

Sändningar som medföljs av CHED måste precis som tidigare importeras via en gränskontrollstation som är godkänd för aktuell typ av vara.

Ändringar i det ekologiska kontrollintyget (COI-intyget)


Det är viktigt att du som importör informerar exportören om korrekt införselställe i fält 10 i TRACES.NT, så att intyget ställs till rätt myndighet. Följande gäller för COI-intyg som utfärdas från 1 januari 2022:

För produkter som enbart kräver COI-intyg anges en av Livsmedelverkets ”Point of release for free circulation”. Kommer din sändning in via annan ort än de i listan nedan, ska den ort anges i TRACES.NT som ligger närmst geografiskt sett. Observera att om sändningen blir utvald för identitetskontroll och provtagning behöver den köras till vald ort för kontroll:

·         Point of release for free circulation Göteborg

·         Point of release for free circulation Helsingborg

·         Point of release for free circulation Norvik

·         Point of release for free circulation Stockholm Arlanda

För produkter som även kräver ett CHED-D eller CHED-P väljs en av Livsmedelverkets gränskontrollstationer:

·         Göteborg (port) - SEGOT1-SLV

·         Göteborg Landvetter (airport) - SEGOT4-SLV

·         Helsingborg (port) - SEHEL1-SLV

·         Stockholm Arlanda (airport) - SEARN4-SLV

·         Stockholm Norvik (port) - SESTO1-SLV

·         Södertälje (port) - SESOE1P-SLV

Andra förändringar i COI-intyget som är viktigt för dig som importör att känna till är att i fält 19 ska ansvarig aktör för sändningen anges och i fält 20 ska information om ankomst till införselstället anges. Båda dessa fält fylls i av importören. Det finns även mer detaljerad information kring vissa tullförfaranden innan COI-intyget fullt verifierats. Om detta blir aktuellt för din sändning är du välkommen att kontakta Livsmedelverkets gränskontroll på nedan adress.

Vid frågor är du välkommen att kontakta gks@slv.se

2021-12-21 Livsmedelsverket höjer avgifterna för importkontroll från 1 januari 2022:

Senast Livsmedelsverket höjde avgifter för importkontroll av gränskontrollpliktiga varor var den 1 januari 2020. För att Livsmedelsverket ska uppnå full kostnadstäckning för kontrollerna krävs nu åter en avgiftshöjning.

Förändringen innebär följande höjningar av avgifterna för importkontroll:

 • För gränskontroll av animaliska livsmedel höjs grundavgiften från 1100 kr till 1300 kr.
 • Den viktbaserade avgiften per kilo vara i sändningar med animaliska livsmedel höjs från 15 öre/kg till 20 öre/kg.
 • För gränskontroll av icke-animaliska livsmedel samt material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som genomgår en fysisk kontroll höjs grundavgiften från 1100 kr till 1300 kr.
 • För sändningar med icke-animaliska livsmedel samt material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som enbart genomgår dokumentkontroll höjs avgiften från 550 kr till 850 kr/sändning.
 • För gränskontroll av ekologiska livsmedel höjs avgiften från 750 kr till 950 kr /sändning.
 • Avgiften för provtagning av animaliska livsmedel, icke-animaliska livsmedel och material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel höjs från  50 kr per prov till 70 kr per prov.
 • För skeppshandelsintyg höjs avgiften från 350 kr  till 500 kr.

De nya avgiftsföreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2022.

2021-12-20 Ändring i förordning 2019/1793 om import av vegetabiliska livsmedel

Ändringarna träder i kraft 6 januari 2022.

Observera att du måste gå in i den senaste ändringsförordningen 2021/2246 och söka i bilaga I och II för att stämma av vilka vegetabiliska livsmedel från vilket land utanför EU som kräver gränskontroll. Listan nedan över nya gränskontrollpliktiga livsmedel  är endast en sammanfattning.

Följande livsmedel läggs till i bilaga I med krav på förhandsanmälan till en gränskontrollstation, dvs. nya gränskontrollpliktiga vegetabiliska livsmedel som ska förhandsanmälas till gränskontrollen om de ankommer till EUs territorium fr.o.m. den 6 januari 2022. Frekvens för identitetskontroll och provtagning är för samtliga 10 %:

 • Nätmeloner från Honduras - provtagning med avseende på salmonella
 • Pepparrotsträd (drumsticks) från Indien – provtagning med avseende på pesticider
 • Ris från Indien och Pakistan - provtagning med avseende på aflatoxiner och okratoxin A
 • Sallatsspikblad och smalt papegojblad från Sri Lanka – provtagning med avseende på pesticider
 • Grapefrukt från Turkiet - provtagning med avseende på pesticider
 • Spiskummin och torkad oregano från Turkiet – provtagning med avseende på pyrrolizidinalkaloider
 • Johannesbröd samt växtslem och andra förtjockningsmedel, erhållna ur frukter eller frön från johannesbröd från Marocko - provtagning med avseende på etylenoxid
 • Kryddpasta (ketchup och annan tomatsås) från Mexiko - provtagning med avseende på etylenoxid
 • Spanskpeppar från Uganda - provtagning med avseende på etylenoxid (sedan tidigare även 50 % provtagningsfrekvens med avseende på pesticider)

Följande livsmedel har flyttats från bilaga I till bilaga II, vilket innebär att det nu krävs åtföljande hälsointyg och analysrapport vid import av dessa produkter till EU:

 • Svartpeppar från Brasilien. Provtagningsfrekvens i gränskontrollen, med avseende på Salmonella, är 50 %
 • Auberginer från Dominikanska Republiken. Provtagningsfrekvens i gränskontrollen, med avseende på pesticider, är 50 %.
 • Spanskpeppar och sparrisbönor från Dominikanska republiken. Provtagningsfrekvens i gränskontrollen, med avseende på pesticider, är 50 %.
 • Mandariner (inbegripet tangeriner och satsumas), klementiner, wilkings och liknande citrushybrider samt apelsiner från Turkiet. Provtagningsfrekvens i gränskontrollen, med avseende på pesticider, höjs till 20 %.

Följande livsmedel läggs till i bilaga II, vilket innebär att det nu krävs åtföljande hälsointyg och analysrapport vid import av dessa produkter till EU. Frekvens för identitetskontroll och provtagning, med avseende på etylenoxid, är 20 %:

 • Xantangummi från Kina
 • Johannesbröd (inklusive växtslem och andra förtjockningsmedel som erhållits ur johannesbröd), guarkärnmjöl, kalciumkarbonat och kosttillskott som innehåller växter (botanicals) från Indien
 • Ett flertal kryddor (vanilj, kanel, kardemumma etc) och vissa såser från Indien
 • Kosttillskott som innehåller växter (botanicals) från Sydkorea
 • Snabbnudlar från Sydkorea
 • Johannesbröd (inklusive växtslem och andra förtjockningsmedel som erhållits ur johannesbröd) från Malaysia
 • Johannesbröd (inklusive växtslem och andra förtjockningsmedel som erhållits ur johannesbröd) från Turkiet
 • Snabbnudlar från Vietnam

Följande livsmedel har fått en ökad provtagningsfrekvens i gränskontrollen

 • Spanskpeppar från Indien - ökar från 10 % till 20 %.
 • Pitahaya (drakfrukt) från Vietnam – ökar från 10 till 20 %.

Följande livsmedel har fått en sänkt provtagningsfrekvens i gränskontrollen

 • Sötpaprika från Kina – provtagningsfrekvens sänks från 20 % till 10 %

Övriga ändringar

 • Kategorin ”jordnötspasta” och relevanta KN-nummer för jordnötspasta har därför lagts till i både bilaga I och bilaga II i de poster som avser jordnötter.
 • Hasselnötter och produkter tillverkade av hasselnötter från Turkiet utgår och kräver inte längre gränskontroll
 • Sesamfrön från Indien behöver enbart provtas med avseende på salmonella och etylenoxid - ej längre för övriga pesticider.
 • Jordnötter från Argentina flyttas från Bilaga II till Bilaga I, och omfattas därmed inte längre av krav på officiellt intyg och resultat av provtagning och analyser
 • Hasselnötter från Azerbajdzjan flyttas från Bilaga II till Bilaga I, och omfattas därmed inte längre av krav på officiellt intyg och resultat av provtagning och analyser

Övergångsperiod

De livsmedel som har flyttats från Bilaga I till bilaga II (d.v.s. sändningar av svartpeppar från Brasilien, auberginer, sötpaprika, spanskpeppar och sparrisbönor från Dominikanska republiken samt diverse citrusfrukter från Turkiet), som inte åtföljs av ett officiellt intyg och resultaten av provtagning och analyser i enlighet med förordning 2019/1793, får föras in i unionen till och med den 26 januari 2022.

2021-11-23 Ändring i förordning 2019/1793 om import av vegetabiliska livsmedel

Ändringarna träder i kraft 23 november 2021.

Följande livsmedel läggs till i bilaga I med krav på förhandsanmälan till en gränskontrollstation, dvs. nya gränskontrollpliktiga vegetabiliska livsmedel som ska förhandsanmälas till gränskontrollen om de ankommer till EUs territorium fr.o.m. den 23 november 2021:

 • Citroner från Turkiet – provtagningsfrekvens i gränskontrollen, med avseende på bekämpningsmedelsrester, är 20%.
 • Jordnötter från Brasilien – provtagningsfrekvens i gränskontrollen, med avseende på bekämpningsmedelsrester, är 20% (Obs. finns redan i bilagan med avseende på aflatoxin).
 • Okra från Indien – provtagningsfrekvens i gränskontrollen, med avseende på bekämpningsmedelsrester, inklusive etylenoxid, ökar från 10 till 20%.

Följande livsmedel har fått en ökad provtagningsfrekvens i gränskontrollen:

 • Apelsiner, mandariner, klementiner, wilkings och liknande citrushybrider samt sötpaprika och spanskpeppar av släktet Capsicum (annan än sötpaprika) från Turkiet – ökar till 20%.
 • Jackfrukter från Malaysia – ökar från 20 till 50%.
 • Spanskpeppar av släktet Capsicum (annan än sötpaprika) från Uganda – ökar från 20% till 50%.
 • Jordnötter från Förenta Staterna – ökar från 10% till 20%.
 • Sesamfrön från Sudan, med avseende på Salmonella – ökar från 20% till 50%
 • Vinblad från Turkiet, med avseende på bekämpningsmedelsrester – ökar från 20% till 50%.

Följande livsmedel har fått en sänkt provtagningsfrekvens, samt uppdaterade KN-nummer som omfattas:

 • Hasselnötter och produkter tillverkade av hasselnötter från Georgien - frekvensen för ID och fysiska kontroller sänks från 50% till 20%. Dessutom finns en uppdatering av vilka hasselnötsprodukter och KN-nummer som omfattas.

Följande livsmedel har flyttats till bilaga II, vilket innebär att det nu krävs åtföljande hälsointyg och analysrapport vid import av dessa produkter till EU:

 • Sesamfrön från Etiopien flyttas till bilaga II. Provtagningsfrekvens i gränskontrollen, med avseende på Salmonella, är 50%.
 • Spanskpeppar av släktet Capsicum (sötpaprika eller annan än sötpaprika) från Sri Lanka flyttas till Bilaga II. Provtagningsfrekvens i gränskontrollen, med avseende på aflatoxin, är 50%.

Sändningar med sesamfrön från Etiopien och sändningar med spanskpeppar av släktet Capsicum (sötpaprika eller annan än sötpaprika) från Sri Lanka som inte åtföljs av ett officiellt intyg och resultaten av provtagning och analyser i enlighet med förordning 2019/1793 får föras in i unionen till och med den 13 januari 2022.

Övriga ändringar:

 • Blandningar av jordnötter inkluderas i bilaga II - orden ”inbegripet blandningar” och KN-numren för blandningar har lagts till i de rader som avser jordnötter, för samtliga länder, i bilaga II.
 • Produkter som utgår - pistaschmandlar från Förenta staterna utgår och kräver inte längre gränskontroll.

2021-08-18 Important information concerning trailers from Great Britain imported to Sweden via the Port of Gothenburg containing several consignments of chilled and frozen food: 

The border control post in the Port of Gothenburg no longer checks trailers containing several consignments of chilled and frozen food from Great Britain.
From 21 June 2021, the Swedish Food Agency's border control post in the Port of Gothenburg will cease to carry out border checks on refrigerated and freezer trailers containing several consignments transported from Great Britain to the Port of Gothenburg.
The reason for this decision is that the BCP’s premises in the Port of Gothenburg are not adapted to check consignments in trailers. It is therefore not possible to unload consignments for inspection without risking breaking the cold chain of the food.
Please note that for the time being, the BCP will continue with the inspection of refrigerated and freezer trailers when they contain one single consignment and where the food is easily accessible, loaded directly inside the trailer doors.
The Swedish Food Agency will resume border control of chilled and frozen food transported in trailers as soon as, for this means of transport adapted and approved border control premises, are available in the Port of Gothenburg.
The Swedish Food Agency will continue to check consignments of shelf-stable food transported in trailers.
Gothenburg's Roll on Roll off Terminal, the GRT port, intended to offer transshipment of the affected consignments, but has now made a new decision that this is not possible. This is because it is not possible to secure the food cold chain during a transshipment in the GRT port.

2021-06-17 Trailers med flera sändningar av kylda och frysta livsmedel från Storbritannien gränskontrolleras inte vid gränskontrollstationen i Göteborgs hamn. 

Från och med den 21 juni 2021 upphör Livsmedelsverkets gränskontrollstation i Göteborgs hamn att utföra gränskontroll av kyl-och frystrailers som innehåller flera sändningar som transporteras från Storbritannien till Göteborgs hamn.

Anledningen är att gränskontrollstationens lokaler i Göteborgs hamn inte är anpassade till kontroll av sändningar i trailers. Det är därför inte möjligt att lasta ur sändningar för kontroll utan att riskera att kylkedjan i livsmedlen bryts.

Observera tillsvidare kommer gränskontrollen att fortsätta med kontroll av trailers med kylda och frysta livsmedel som enbart innehåller en sändning och där livsmedlen är lättåtkomliga, lastade direkt innanför trailerns dörrar.

Livsmedelsverket kommer att återuppta gränskontroll av kylda och frysta importsändningar som transporteras i trailers så fort, för detta transportsätt anpassade och godkända gränskontroll lokaler, finns tillgängliga i Göteborgs hamn.

Livsmedelsverket fortsätter att tillsvidare kontrollera sändningar med rumstempererade livsmedel som transporteras i trailers.

Göteborgs Roll on Roll off Terminal, GRT hamnen, hade för avsikt att erbjuda omlastning av sändningar men har nu fattat ett nytt beslut att det inte är möjligt. Det är inte möjligt att säkra livsmedlens kyl- och fryskedja vid en omlastning i GRT hamnen.

2021-05-07 Information angående privat intyg vid import av sammansatta livsmedel

Det privata intyg som krävs vid import av rumstempererade sammansatta livsmedel, som innehåller andra animaliska ingredienser än bearbetat kött, ska lämnas in till den aktuella gränskontrollstationen vid krav på gränskontroll.

EU-kommissionen har förtydligat hur det privata intyget ska lämnas in och följande gäller:

Om en inskannad kopia av det privata intyget bifogas till sändningens CHED i TRACES, behöver det inte lämnas in i original till den aktuella gränskontrollstationen.

För sammansatta produkter som är undantagna gränskontroll ska det privata intyget åtfölja produkterna vid tidpunkten för utsläppandet på marknaden.

2021-04-16 Uppdatering - ny importlagstiftning om sammansatta livsmedel

Den 21 april 2021 kommer nuvarande lagstiftning om regler vid import av sammansatta livsmedel ersättas med ny lagstiftning. Beslut 2007/275/EG och förordning (EU) 28/2012 kommer upphävas.

Nu är Livsmedelsverkets webbplats om import av sammansatta livsmedel uppdaterad med fullständig information om de nya reglerna.

Enligt artikel 2.14 i förordning (EU) 2019/625 är definitionen av sammansatta livsmedel följande: ”livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung”. I artikel 12 och 14 i samma förordning regleras import av sammansatta livsmedel. Dessa artiklar träder i kraft den 21 april 2021.

I bilaga III kapitel 50 i förordning (EU) nr 2020/2235 finns den nya intygsförlagan för sammansatta livsmedel som inte är lagringståliga i rumstemperatur och för sammansatta livsmedel innehållande köttprodukter, som är lagringståliga i rumstemperatur. I bilaga V i samma förordning finns förlagan till det privata intyg som krävs för sammansatta livsmedel, som är lagringståliga i rumstemperatur, som innehåller någon annan animalisk ingrediens än bearbetat kött.

Enligt övergångsregler accepteras den gamla intygsförlagan till 20 oktober 2021, förutsatt att intyget utfärdades innan 21 augusti 2021.

Förordningen med listan på vilka rumstempererade sammansatta livsmedel som undantas krav på gränskontroll är inte publicerad ännu, men ett utkast av undantagslistan finns på EU-kommissionens webbplats om import av sammansatta livsmedel.

2021-04-16 Ändring i förordning 2019/1793 om import av vegetabiliska livsmedel

Ändringarna träder i kraft 5 maj 2021:

 • Provtagningsfrekvensen i gränskontrollen för färsk chili från Thailand med avseende på bekämpningsmedelsrester höjs från 10% till 20%.
 • Provtagningsfrekvensen för jordnötter från Indien med avseende på aflatoxiner höjs från 10% till 50%.
 • Jordnötter från Brasilien flyttas från bilaga II till bilaga I, vilket innebär att krav på åtföljande hälsointyg och analysrapport tas bort. Gränskontrollens provtagningsfrekvens är 10%.
 • Jordnötter från Kina flyttas från bilaga II till bilaga I, vilket innebär att krav på åtföljande hälsointyg och analysrapport tas bort. Gränskontrollens provtagningsfrekvens är 10%.
 • Hasselnötter från Turkiet flyttas från bilaga II till bilaga I, vilket innebär att krav på åtföljande hälsointyg och analysrapport tas bort. Gränskontrollens provtagningsfrekvens är 5%.
 • Gojibär från Kina avlistas.
 • Russin från Turkiet avlistas.
 • Betelblad från Bangladesh har varit förbjudna att importeras sedan juni 2014. Under juli 2020 har Bangladesh visat upp en tillfredsställande handlingsplan varpå dessa nu flyttas från bilaga IIa till bilaga II och ska åtföljas av hälsointyg och analysrapport avseende salmonella. De ska provtas med en provtagningsfrekvens på 50%.

2021-03-25 Ny importlagstiftning om sammansatta livsmedel

Den 21 april 2021 kommer nuvarande lagstiftning om regler vid import av sammansatta livsmedel ersättas med ny lagstiftning. Beslut 2007/275/EG och förordning (EU) nr 28/2012 kommer upphävas.

Enligt artikel 2.14 i förordning (EU) nr 2019/625 är definitionen av sammansatta livsmedel följande: ”livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung”. I artikel 12 och 14 i samma förordning regleras import av sammansatta livsmedel. Dessa artiklar tillämpas dock inte förrän 21 april 2021.

I bilaga III kapitel 50 i förordning (EU) nr 2020/2235 finns den nya intygsförlagan för sammansatta livsmedel som inte är lagringståliga i rumstemperatur och för sammansatta livsmedel innehållande köttprodukter, som är lagringståliga i rumstemperatur. Enligt övergångsregler accepteras den gamla intygsförlagan till 20 oktober 2021, förutsatt att intyget utfärdades innan 21 augusti 2021.

Förordningen med listan på vilka sammansatta livsmedel som undantas krav på gränskontroll är inte publicerad ännu, men ett utkast av undantagslistan finns på EU-kommissionens webbplats om import av sammansatta livsmedel.

Likheter med dagens lagstiftning

Precis som tidigare omfattas sammansatta livsmedel, som innehåller någon köttprodukt, av krav på gränskontroll och relevant hälsointyg. Detta gäller oavsett om produkten förvaras i rumstemperatur eller i kyl-/frystemperatur.

Skillnader från dagens lagstiftning

 • Sammansatta livsmedel, som behöver förvaras i kyl- eller frystemperatur, ska förhandsanmälas till en gränskontrollstation och åtföljas av ett hälsointyg, oavsett mängd animaliskt innehåll.
 • Sammansatta livsmedel, som kan förvaras i rumstemperatur innehållande andra animaliska livsmedel än kött, ska förhandsanmälas till en gränskontrollstation, men ska åtföljas av ett privat intyg istället för hälsointyg. Även här oavsett mängd animaliskt innehåll.
 • Vissa specifika sammansatta livsmedel, kommer att vara undantagna krav på gränskontroll. Dessa specificeras med KN-nummer i en förordning som ännu inte är publicerad (se länk ovan för att komma till EU-kommissionens webbplats där ett utkast på undantagslistan finns). Dessa sammansatta livsmedel behöver inte förhandsanmälas till en gränskontrollstation, men ska åtföljas av samma privata intyg, som nämns ovan, vid tidpunkten för utsläppande på marknaden.

Det privata intyget

I artikel 14 i förordning (EU) 2019/625 regleras vilken information ovan nämnda privata intyg ska innehålla och att det ska undertecknas av importören.  I bilaga V i förordning (EU) nr 2020/2235 finns en mall för privatintyget. Där framgår bland annat att:

 • Exportlandet för det sammansatta livsmedlet, ska vara godkänt land för att få exportera kött-, mjölk-, ägg- eller fiskeriprodukter.
 • Varje animalisk ingrediens i ett sammansatt livsmedel ska komma från ett land utanför EU, som är godkänt för export av aktuell animalisk ingrediens, alternativt från ett EU-land, samt ska komma från en förtecknad anläggning.
 • Det privata intyget ska innehålla information om godkännandenumret för de anläggningar, som producerat de animaliska ingredienserna.
 • Mejeriprodukter och äggprodukter som ingår i en sammansatt produkt ska ha genomgått riskreducerande behandling, minst motsvarande dem som anges i kolumn B i bilaga XXVII och bilaga XXVIII till förordning (EU) nr 2020/692.

När all lagstiftning om import av sammansatta livsmedel har publicerats kommer Livsmedelsverket lägga ut ytterligare information om detta på Livsmedelsverkets webbplats.

2021-03-01  Från  tisdag 2 mars 2021 stängs Traces classic för förhandsanmälan av produkter av animaliskt ursprung

EU kommissionen har meddelat att den äldre versionen av TRACES (TRACES classic) stängs för förhandsanmälan av importsändningar med produkter av animaliskt ursprung (CVED-P) från och med i morgon den 2 mars 2021.

Eventuella påbörjade förhandsanmälningar som är i mellanstatus (utkast,nya eller pågående ärenden) kan inte slutföras utan måste återskapas i TRACES.NT med CHED-P-modulen.

Från den 2 mars 2021 ska enbart den nyare versionen, TRACES.NT, användas för förhandsanmälan av samtliga importsändningar med livsmedel. Om ni har frågor om TRACES.NT är ni välkomna att kontakta gks@slv.se.

2021-02-16 Ny importlagstiftning om sammansatta livsmedel

Den 21 april 2021 kommer nuvarande lagstiftning om regler vid import av sammansatta livsmedel ersättas med ny lagstiftning. Beslut 2007/275/EG kommer upphävas.

Enligt artikel 2.14 i förordning (EU) nr 2019/625 är definitionen av sammansatta livsmedel följande: ”livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung”. I artikel 12 och 14 i samma förordning regleras import av sammansatta livsmedel. Dessa artiklar tillämpas dock inte förrän 21 april 2021.

I bilaga III kapitel 50 i förordning (EU) nr 2020/2235 finns den nya intygsförlagan för sammansatta livsmedel som inte är lagringståliga i rumstemperatur och för sammansatta livsmedel innehållande köttprodukter, som är lagringståliga i rumstemperatur.

Förordningen med listan på vilka sammansatta livsmedel som undantas krav på gränskontroll, är inte publicerad ännu.

Likheter med dagens lagstiftning

Precis som tidigare omfattas sammansatta livsmedel, som innehåller köttprodukt, av krav på gränskontroll och relevant hälsointyg. Detta gäller oavsett om produkten förvaras i rumstemperatur eller i kyl-/frystemperatur.

Skillnader från dagens lagstiftning

 • Sammansatta livsmedel, som behöver förvaras i kyl- eller frystemperatur, ska förhandsanmälas till en gränskontrollstation och åtföljas av ett hälsointyg, oavsett mängd animaliskt innehåll.
 • Sammansatta livsmedel, som kan förvaras i rumstemperatur innehållande andra animaliska livsmedel än kött, ska förhandsanmälas till en gränskontrollstation, men ska åtföljas av ett privat intyg istället för hälsointyg. Även här oavsett mängd animaliskt innehåll.
 • Vissa specifika sammansatta livsmedel, kommer att vara undantagna krav på gränskontroll. Dessa kommer specificeras med KN-nummer i en förordning som ännu inte är publicerad. Dessa sammansatta livsmedel behöver inte förhandsanmälas till en gränskontrollstation, men ska åtföljas av samma privata intyg, som nämns ovan, vid tidpunkten för utsläppande på marknaden.

Det privata intyget

I artikel 14 i förordning (EU) 2019/625 regleras vilken information ovan nämnda privata intyg ska innehålla och att det ska undertecknas av importören.  I bilaga V i förordning (EU) nr 2020/2235 finns en mall för privatintyget. Där framgår bland annat att:

 • Exportlandet för det sammansatta livsmedlet, ska vara godkänt land för att få exportera kött-, mjölk-, ägg- eller fiskeriprodukter.
 • Varje animalisk ingrediens i ett sammansatt livsmedel ska komma från ett land utanför EU, som är godkänt för export av aktuell animalisk ingrediens, alternativt från ett EU-land, samt ska komma från en förtecknad anläggning.
 • Det privata intyget ska innehålla information om godkännandenumret för de anläggningar, som producerat de animaliska ingredienserna.
 • Varje animalisk ingrediens som används i den sammansatta livsmedlet ska ha genomgått minst den behandling som föreskrivs för produkten i enlighet med kommissionens beslut 2007/777/EG och kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 med en kortfattad beskrivning över alla genomgångna processer och temperaturer som tillämpats för produkten.

När all lagstiftning om import av sammansatta livsmedel har publicerats kommer Livsmedelsverket lägga ut information om detta på Livsmedelsverkets webbplats.

2021-02-02: Viktig information vid gränskontroll av importsändningar från Storbritannien som kommer i trailers till Göteborgs hamn :

Följande måste beaktas i samband av bokning av gränskontroll:

 • Vid bokning av gränskontroll behöver ni ange både trailerns registreringsnummer, enhetsnummer och bokningsnummer/releasenummer (för resan).
 • I TRACES.NT vill vi att ni laddar upp övriga dokument som gäller kontrollen så som: hälsointyg, internationellt transportdokument, packlistor mm.
 • I de fall registreringsnummer/enhetsnummer inte finns med på hälsocertifikatet ska även en kopia på uppdaterat internationellt transportdokument bifogas i TRACES.NT, samt att numret på transportdokumentet då ska vara inskrivet i hälsocertifikatet. Detta behövs för att vi ska kunna koppla ihop aktuell sändning med dokumenten.

Bokning av gränskontroll ska mailas så tidigt som möjligt:

Gränskontrollen behöver få in anmälan och läsbara kopior på samtliga dokument minst en hel arbetsdag innan sändningens fysiska ankomst, i annat fall kan den fysiska kontrollen behöva flyttas till nästkommande vardag.

Placering av originaldokumenten:

Originaldokumenten ska placeras i dokumentfacket på trailern i ett kuvert och gamla dokument bör då rensas bort. Alternativt kan dokumenten fästas synligt på den delen av lasten som är längst bak i trailern så det blir lätt att hitta.

Gränskontrollens inspektion av sändningarna:

För att inspektion ska kunna ske är det viktigt vid samlastningar att det gods som ska kontrolleras är lätt åtkomligt för kontrollpersonalen. Är det flera olika sändningar i en trailer kan delar av varje sändning läggas längst bak i trailern (närmast dörrarna) så att inspektion kan ske utan omfattande och kostsam lossning.

Observera:

Även sändningar som ska vidaretransporteras och förtullas i annat EU-land eller Norge ska genomgå en fullständig gränskontroll i Göteborg.

2020-12-30 Information om Brexit

2020-12-03  Ny information från EU kommissionen om Traces classic och TRACES.NT

EU-kommissionen har nu meddelat att den äldre versionen av TRACES (TRACES classic) kommer att stängas även för förhandsanmälan av importsändningar med produkter av animalisk ursprung (CVED-P) från och med den 2 mars 2021.

Från och med detta datum ska enbart den nyare versionen, TRACES.NT, användas för förhandsanmälan av samtliga importsändningar med livsmedel. Redan idag bör TRACES.NT användas i första hand – och det äldre systemet enbart användas om sändningen inte går att registrera i den nyare versionen.

Om ni har frågor om TRACES.NT är ni välkomna att kontakta gks@slv.se.

2020-11-30 Information om Brexit

Från och med den 1 januari 2021 kommer Storbritannien att vara ett land utanför unionen, vilket innebär att sändningar med animaliska och ekologiska livsmedel kommer att omfattas av krav på gränskontroll vid import.

När det gäller import av vegetabiliska livsmedel är det i nuläget endast svamp och bär från Storbritannien, enligt Förordning 2020/1158, som ska gränskontrolleras.

Observera att även sändningar med animaliska livsmedel från Irland/Nordirland som transporteras fysiskt på Storbritanniens territorium måste förhandsanmälas till gränskontrollstationen vid återinförsel till EU.

Mer information hittar du på vår sida om Brexit.

Om du avser att importera livsmedel från Storbritannien kontakta gärna gks@slv.se.

2020-11-13 Förlängning av tillfälliga regler vid kontroll av ekologiska produkter p.g.a. COVID-19

Förordning (EU) 2020/1667, som förlänger förordning (EU) 2020/977 till den 1 februari 2021, är nu publicerad. Förordningen ska tillämpas retroaktivt, från den 1 oktober 2020.

I enlighet med förordning (EU) 2020/977 kontrolleras ekologiska kontrollintyg (COI-intyg) enbart i sin elektroniska form, inga original behöver inkomma till gränskontrollen.

2020-11-13 Pappersfri administration av CHED dokument i Livsmedelsverkets gränskontroll

Livsmedelverkets gränskontrollstationer har nu fått behörighet för elektronisk signering av CHED-intyg (Common Health Entry Documents) i TRACES.NT.

Detta innebär att från och med den 23 november 2020, kommer gränskontrollen inte längre lämna ut undertecknade CHED-dokument till ansvarig aktör efter avslutad kontroll. Det elektroniskt signerade intyget i TRACES.NT är en giltig motsvarighet till ett för hand signerat pappersdokument, i enlighet med artikel 41 i förordning (EU) 2019/1715.

Se även uppdaterad information i fliken om förhandsanmälan och bokning av kontroll för respektive produkt.

2020-10-23 Ny importlagstiftning om sammansatta livsmedel

 Den 21 april 2021 kommer nuvarande lagstiftning om regler vid import av sammansatta livsmedel ersättas med ny lagstiftning. Beslut 2007/275/EG kommer upphävas. Enligt artikel 2.14 i förordning (EU) nr 2019/625 är definitionen av sammansatta livsmedel följande: ”livsmedel som innehåller både produkter av vegetabiliskt ursprung och bearbetade produkter av animaliskt ursprung”. I artikel 12 och 14 i samma förordning regleras import av sammansatta livsmedel. Dessa artiklar tillämpas dock inte förrän 21 april 2021.

De förordningar som innehåller den nya förlagan till hälsointyg för sammansatta livsmedel, samt listan på vilka sammansatta livsmedel som undantas krav på gränskontroll, är inte publicerade ännu.

Likheter med dagens lagstiftning

Precis som tidigare omfattas sammansatta livsmedel, som innehåller köttprodukt, av krav på gränskontroll och relevant hälsointyg. Detta gäller oavsett om produkten förvaras i rumstemperatur eller i kyl-/frystemperatur.

Skillnader från dagens lagstiftning

 • Sammansatta livsmedel, som behöver förvaras i kyl- eller frystemperatur, ska förhandsanmälas till en gränskontrollstation och åtföljas av ett hälsointyg, oavsett mängd animaliskt innehåll.

 • Sammansatta livsmedel, som kan förvaras i rumstemperatur innehållande andra animaliska livsmedel än kött, ska förhandsanmälas till en gränskontrollstation, men ska åtföljas av ett privat intyg istället för hälsointyg. Även här oavsett mängd animaliskt innehåll.

 • Vissa specifika sammansatta livsmedel, kommer att vara undantagna krav på gränskontroll. Dessa kommer specificeras med KN-nummer i en förordning som ännu inte är publicerad. Dessa sammansatta livsmedel behöver inte förhandsanmälas till en gränskontrollstation, men ska åtföljas av samma privata intyg, som nämns ovan, vid tidpunkten för utsläppande på marknaden.

Det privata intyget

I artikel 14 i förordning (EU) 2019/625 regleras vilken information ovan nämnda privata intyg ska innehålla och att det ska undertecknas av importören.  Där framgår bland annat att:

 • Exportlandet för det sammansatta livsmedlet, ska vara godkänt land för att få exportera kött-, mjölk-, ägg- eller

 • Varje animalisk ingrediens i ett sammansatt livsmedel ska komma från ett land utanför EU, som är godkänt för export av aktuell animalisk ingrediens, alternativt från ett EU-land, samt ska komma från en förtecknad anläggning.

 • Det privata intyget ska innehålla information om godkännandenumret för de anläggningar, som producerat de animaliska ingredienserna.

 • Varje animalisk ingrediens som används i den sammansatta livsmedlet ska ha genomgått minst den behandling som föreskrivs för produkten i enlighet med kommissionens beslut 2007/777/EG och kommissionens förordning (EU) nr 605/2010 med en kortfattad beskrivning över alla genomgångna processer och temperaturer som tillämpats för produkten.

När all lagstiftning om import av sammansatta livsmedel har publicerats kommer Livsmedelsverket lägga ut information om detta på Livsmedelsverkets webbplats.

2020-08-17 Sändningar med svamp och bär till gränskontrollen

Svamp och bär från vissa länder utanför EU ska föranmälas på CHEDD i systemet TRACES.NT till en gränskontrollstation för kontroll av radioaktivitet efter Tjernobylolyckan, enligt förordning (EU) nr 2020/1158.

Gränskontroll av svamp och bär efter Tjernobylolyckan

2020-07-09 Ändrade rutiner vid importkontroll av ekologiska livsmedel

Med anledning av covid-19-pandemin har EU-kommissionen publicerat genomförandeförordning (EU) 2020/977 om undantag från förordningarna (EG) nr 889/2008 och (EG) nr 1235/2008 vad gäller kontroll av ekologiska produkter.

Undantag har tagits fram till följd av de omfattande begränsningarna inom transportsektorn som under pandemin påverkar leverans av pappersoriginal av de kontrollintyg (COI) som krävs för importerade sändningar. Denna förordning gör det möjligt att frångå kravet på pappersoriginal av kontrollintyg.

Undantaget gäller till och med den 30 september 2020.

Intyg ska utfärdas av kontrollorgan genom validering i ruta 18 i TRACES.NT. Den behöriga myndigheten i medlemsstaten (Livsmedelsverkets gränskontroll) påtecknar intyget genom att validera i ruta 20 i TRACES.NT. Intyget fylls i av första mottagaren i TRACES.NT.

Detta innebär att inga pappersoriginal behöver skickas från kontrollorganen. Även Livsmedelsverkets gränskontroll kommer med anledning av förordningen att gå över till helt elektronisk hantering av importkontrollen av ekologiska varor.

Vi önskar därför att anmälan om ekologiska sändningar sker via mail till eko.granskontroll@slv.se med information om intygsnummer (COI-nummer), ankomstdatum och införselställe i ämnesraden och med bifogat ifyllt följebrev – Bokning av gränskontroll. Styrkande dokument som krävs vid kontrollen ska finnas bifogade till COI-intyget i Traces NT.

Om ni har fler frågor om detta, vänligen maila eko.granskontroll@slv.se

2020-07-09  Ny information från EU kommissionen om Traces classic och TRACES.NT

EU-kommissionen har nu meddelat att den äldre versionen av TRACES (TRACES classic) kommer att stängas även för förhandsanmälan av importsändningar med produkter av animalisk ursprung (CVED-P) från och med den 15 september 2020.

Därmed måsta alla berörda aktörer förhandsanmäla sändningar med animaliska livsmedel i nya versionen, TRACES.NT, med CHED-P. Detta kan med fördel göras redan nu, dock senast från den 15 september 2020.

Om ni har frågor om TRACES.NT är ni välkomna att kontakta gks@slv.se.

2020-05-12 Uppdaterad förordning 2019/1793 - nya gränskontrollpliktiga vegetabiliska livsmedel

 Enligt EU-ändringsförordning 2020/625, som gäller from 27 maj 2020, ändras nedanstående:

Följande livsmedel läggs till i bilaga I med krav på föranmälan till en gränskontrollstation dvs nya gränskontrollpliktiga vegetabiliska livsmedel:

 • Färska eller torkade mandariner/satsumas/klementiner och liknande citrushybrider från Turkiet, med angivna KN-nummer provtas av gränskontrollen med en frekvens på 5% avseende pesticider.
 • Färska och torkade apelsiner från Turkiet provtas av gränskontrollen med en frekvens på 10% avseende pesticider.
 • Kryddblandningar från Pakistan, med angivna KN-nummer, ska provtas av gränskontrollen med en frekvens på 50% avseende aflatoxiner.

 Ovanstående vegetabiliska livsmedel ska föranmälas till gränskontrollen om de ankommer till EUs territorium from den 27 maj 2020.

Följande vegetabiliska livsmedel avlistas i bilaga I:

 • Hallon från Serbien
 • Torkade och på annat sätt beredda eller konserverade aprikoser från Turkiet
 • Citroner från Turkiet.

Ovanstående livsmedel behöver därmed inte längre föranmälas till gränskontrollen from 27 maj 2020.

Nytt krav på hälsointyg och analyssvar för vissa vegetabiliska livsmedel:

 • Sesamfrön från Uganda och Sudan flyttas från bilaga I till bilaga II och ska därmed åtföljas av hälsointyg och analysrapport avseende salmonella.
 • Färsk, kyld och fryst chili från Indien och Pakistan flyttas från bilaga I till bilaga II och ska därmed åtföljas av hälsointyg och analysrapport avseende pesticider.

Sändningar med sesamfrön från Sudan eller Uganda och Chili från Indien eller Pakistan, som lämnat landet utanför EU före 27 maj 2020 behöver inte ha hälsointyg och analysrapporter.

Krav på hälsointyg och analyssvar tas bort för vissa vegetabiliska livsmedel:

 • Curryblad från Indien flyttas från bilaga II till bilaga I och provtagningsfrekvensen höjs från 20% till 50%

Ökad provtagningsfrekvens för följande vegetabiliska livsmedel:

 • Provtagningsfrekvensen för färska och kylda bönor från Kenya med angivna latinska namn och angivet KN-nummer höjs från 5% till 10%.
 • Provtagningsfrekvensen för torkade vindruvor från Turkiet höjs från 5% till 10%.
 • Provtagningsfrekvensen för granatäpplen från Turkiet höjs från 10% till 20%.

Importförbjudna vegetabiliska livsmedel:

En ny bilaga II a med importförbjudna vegetabiliska livsmedel har införts i förordning 2019/1793. Därför upphävs förordning 2015/943 avseende torkade bönor från Nigeria och förordning 2014/88 avseende betelblad från Bangladesh. I artikel 11a framgår att livsmedel som listas i den nya bilaga IIa är förbjudna att importera både för privat och kommersiellt bruk.

2020-04-15 Livsmedelsverkets gränskontrollstation i Stockholm flyttar till Nynäshamn

I maj 2020 öppnar Stockholms Hamnar en helt ny godshamn söder om Stockholm.

Stockholm Norvik Hamn ligger strax utanför Nynäshamn. Den nya hamnen kommer att ersätta den nuvarande containerhamnen i Frihamnen i centrala Stockholm.

Livsmedelsverket kommer att utföra kontroll av importerade livsmedel från länder utanför EU i den nya hamnen i Norvik på samma sätt som idag sker i Frihamnen. En helt ny gränskontrollstation har uppförts i anslutning till den nya containerhamnen och kommer att tas i bruk i slutet av april.

Den nya gränskontrollstationen kommer att kontrollera livsmedel av animaliskt ursprung, vegetabiliska livsmedel samt köksredskap.

Kontaktuppgifter:

Gränskontrollstation Stockholm Norvik

Besöksadress: Norvikvägen 20, Nynäshamn

Postadress: Gränskontrollstation Stockholm Norvik, Norvikvägen 20, 149 45 Nynäshamn

Öppet: vardagar 9.00 – 15.00

Telefon: 08-54 58 88 07

E-post: gks.stockholm@slv.se

2020-04-15 Senaste informationen om TRACES.NT

EU-kommissionen har nu meddelat att den äldre versionen av TRACES (TRACES Classic) kommer att hållas öppen på obestämd tid. Ett datum då TRACES Classic stängs är för närvarande inte fastställt.

Beslutet togs med hänvisning till att Corona pandemin påverkar bemanningssituationen och därmed arbetet med att vidareutvecka det nya TRACES.NT systemet.

EU-kommissionen uppmuntrar dock fortsatt berörda aktörer att föranmäla sändningar med animaliska livsmedel i nya versionen, TRACES.NT, men för de sändningar där det av någon anledning inte fungerar går det alltså bra att föranmäla animaliska sändningar i TRACES Classic.

Om ni har frågor om TRACES.NT är ni välkomna att kontakta gks@slv.se.

2020-04-14 Tillfälligt undantag i samband med gränskontroll av ekologiska livsmedel från länder utanför EU:

Coronapandemin för med sig vissa svårigheter med försändelser av originalhandlingar till EU. Med anledning av det har EU-kommissionen meddelat att följande undantag kan tillämpas under en begränsad tid:

I de fall kontrollorganen på grund av rådande omständigheter med covid-19 varit hindrade från att få fram ett utskrivet kontrollintyg (COI) och signera det för hand kan COI-intyg (certificate of inspection) för ekologiska sändningar utfärdade och validerade av kontrollorganen i TRACES.NT accepteras av EU´s gränskontroll i enbart elektronisk form. Original av COI-intyg med en fysisk underskrift behöver för närvarande inte lämnas in till gränskontrollen. Detta undantag gäller till och med den 31 maj 2020.

2020-03-26 Prioritering av exportärenden på lång sikt – välkommen med dina synpunkter senast 17 april

Trots att vi just nu befinner oss i en oförutsägbar situation på grund av coronakrisen, så fortsätter vi arbetet med att öppna marknader för export av svenska livsmedel. Och vi behöver dina synpunkter.

För att kunna exportera svenska livsmedel till länder utanför EU krävs ibland att en marknad öppnas. Det betyder att importlandet vill godkänna Sverige som exporterande land och ibland även enskilda företag innan export kan starta. För vissa länder kan det innebära att Sveriges kontrollmyndigheter och de intresserade företagen måste ta sig igenom en längre process för att få ett godkännande från importlandet. Detta arbete kan ta lång tid, ibland flera år, och vara arbetsintensivt för alla inblandade då omfattande frågeformulär behöver besvaras och inspektioner tas emot. Livsmedelsverket, tillsammans med Jordbruksverket, har alltid många ärenden igång samtidigt och det inkommer hela tiden önskemål på att nya marknader ska öppna. Hur vi bör prioritera mellan dessa har ibland varit svårt.

 Därför har Livsmedelsverket tillsammans med Jordbruksverket och representanter från flera branschorganisationer tagit fram parametrar som ska underlätta för oss att göra en långsiktig prioritering mellan olika ärenden. Det är viktigt att vi prioriterar på rätt sätt så att branschen gynnas på bästa sätt, det är även en del i Livsmedelsstrategins målsättning.

 Under 2019 har följande parametrar arbetats fram:

1)      Förväntat exportvärde för marknaden

2)      Investering på lång sikt

3)      Analys av osäkerhetsfaktorer

4)      Synergier med andra produktkategorier

 Vi har bett berörda branschorganisationer att göra sin prioritering av vilka exportärenden som är viktigast för dem och deras medlemsföretag, genom att använda dessa parametrar. Därefter gör vi myndigheter en slutgiltig bedömning utifrån ytterligare kriterier; hur lätt marknadstillträdesprocessen är och om det finns politiska hänsyn att ta eller om det till exempel finns synergier att hämta från andra marknadstillträdesprocesser. Sammanvägt får vi en lista på ärenden som vi kommer att arbeta för att öppna under de närmaste två åren.

 Välkommen med dina synpunkter

Vi är tacksamma för alla synpunkter vi kan få. Vill du bidra till detta pågående prioriteringsarbete, hör i första hand av dig till din branschorganisation eller kontakta oss på exportfragor@slv.se, senast den 17 april 2020.

2020-03-16 Corona-pandemin påverkar bemanningen vid Livsmedelsverkets gränskontrollstationer

Personalstyrkan vid Livsmedelsverkets gränskontrollstationer kan bli ansträngd. Livsmedelsverket följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, vilket innebär att fler medarbetare än vanligt kan behöva stanna hemma.

Vår utgångspunkt är att gränskontroll av livsmedel som importeras från länder utanför EU ska fungera som vanligt även i denna situation. Ändå kan det innebära att vi behöver prioritera och att gränskontroll av  livsmedelsändningar kan komma att bli försenad samt att väntetider uppstår. Aktuell gränskontrollstation på Livsmedelsverket kommer att hålla dig informerad om din sändning påverkas.

Vad händer nu kring personalläget.

Livsmedelsverket arbetar för att säkra bemanningen och för att prioritera och planera arbetet. Vi klarar en minskad personalstyrka under en begränsad tid.

Personalläget kan dock påverka i vilken omfattning vi kan utföra gränskontroll. Det kan innebära att importsändningar kan blir fördröjda i avvaktan på gränskontroll.

Frågor

Om du har specifika frågor om kontroll av din importsändning  kontakta berörd gränskontrollstation alternativt ansvarig teamchef Annika Sundström.

2020-02-28 Senaste informationen om TRACES.NT

EU-kommissionen har nu meddelat att nedstängningen av den äldre versionen av TRACES (TRACES Classic) förskjuts ytterligare någon månad.

EU-kommissionen uppmuntrar berörda aktörer att föranmäla sändningar med animaliska livsmedel i nya versionen, TRACES.NT, men för de sändningar där det av någon anledning inte fungerar går det alltså bra att föranmäla animaliska sändningar i TRACES Classic, åtminstone till slutet på mars.

Om ni har frågor om TRACES.NT är ni välkomna att kontakta gks@slv.se.

2020-01-29 Senaste informationen om TRACES.NT

EU-kommissionen har nu meddelat att nuvarande TRACES-system (TRACES Classic) kommer att hållas öppet för föranmälan av animaliska livsmedel till slutet på februari 2020, exakt datum kommer längre fram.

EU-kommissionen uppmuntrar medlemsländerna till att föranmäla sändningar med animaliska livsmedel i TRACES.NT i de fall ursprungsanläggningen är valbar i systemet, men för de sändningar där så inte är fallet går det alltså bra att föranmäla på CVED, i nuvarande TRACES.

Vid problem när ni använder TRACES.NT är ni välkomna att kontakta gks@slv.se.

2020-01-27 Livsmedelsverket höjer avgifterna för skeppshandelsintyg från 1 februari 2020:

Livsmedelsverket höjde avgifter för importkontroll av gränskontrollpliktiga varor från den 1 januari 2020 (se information från 2019-12-17 nedan). Från 1 februari 2020 höjs även avgiften för så kallade skeppshandelsintyg.

Förändringen innebär följande höjningar av avgiften:

 • För skeppshandelsintyg höjs avgiften från 300 kr  till 350 kr.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 februari 2020.

2020-01-23 Storbritannien lämnar EU den 31 januari 2020 med ett godkänt utträdesavtal vilket betyder att handeln kan fortsätta precis som vanligt till och med den 31 december 2020

Enligt den plan som gäller kommer Storbritannien att lämna EU vid midnatt mellan den 31 januari och den 1 februari 2020 med ett godkänt utträdesavtal.

Med ett utträdesavtal kommer det att finnas övergångsbestämmelser för handeln mellan Storbritannien och EU till och med den 31 december 2020. Under den här övergångsperioden kommer det inte att ske några förändringar när det gäller regelverket för handeln med varor till och från Storbritannien. Avsikten är att EU och Storbritannien under övergångsperioden ska förhandla fram ett avtal som bland annat ska innehålla bestämmelser om handeln mellan EU och Storbritannien.

Övergångsperioden innebär att Storbritannien kommer fortsätta att vara en del av den inre marknaden och tullunionen och underställd EU-domstolen. Därmed kommer handeln, resor och annat utbyte med Storbritannien inledningsvis att fortsätta som tidigare. Övergångsperioden löper till och med 2020 och kan om parterna är överens om det förlängas en gång, som längst till och med 2022.

Näringen påverkas inte under övergångsperioden. Inget ändras mot idag. Det gäller även handel med djur och produkter mellan Storbritannien och EU.

Vad som händer efter den 31 december 2020 beror på resultaten av kommande förhandlingar.

2019-12-17 Livsmedelsverket höjer avgifterna för importkontroll från 1 januari 2020:

Senast Livsmedelsverket höjde avgifter för importkontroll av gränskontrollpliktiga varor var den 1 januari 2016. För att Livsmedelsverket ska uppnå full kostnadstäckning för kontrollerna krävs nu åter en avgiftshöjning.

Förändringen innebär följande höjningar av avgifterna för importkontroll:

 • För gränskontroll av animaliska livsmedel höjs grundavgiften från 1000 kr till 1100 kr.

 • För gränskontroll av icke-animaliska livsmedel samt material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som genomgår en fysisk kontroll höjs grundavgiften från 1000 kr till 1100 kr.

 • Den viktbaserade avgiften per kilo vara i sändningar med animaliska livsmedel höjs från 12 öre/kg till 15 öre/kg.

 • För sändningar med icke-animaliska livsmedel samt material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel som enbart genomgår dokumentkontroll höjs avgiften från 500 kr till 550 kr/sändning.

 • Avgiften för provtagning av animaliska livsmedel, icke-animaliska livsmedel och material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel höjs från   40 kr per prov till 50 kr per prov.

 • Övriga avgifter som berör importkontroll av gränskontrollpliktiga livsmedel förblir oförändrade.

Föreskrifterna träder i kraft den 1 januari 2020.

2019-12-16 Gränskontroll av groddar och frön för groddning

From 14 december 2019 ska groddar och frön för groddning från alla länder utanför EU föranmälas till gränskontroll på CHED-D i TRACES.NT.

Varje sändning ska åtföljas av ett hälsointyg enligt förlaga i del XV i bilaga III i förordning (EU) 2019/628.  Groddarna ska komma från godkända anläggningar, enligt förordning (EU) 2019/625. Dokumentkontroll görs på samtliga sändningar. Identitets- och fysisk kontroll görs riskbaserat i gränskontrollen.

2019-12-16 Information om nya regler för import av livsmedel

Den nya kontrollförordningen 2017/625 börjar tillämpas från och med den 14 december 2019.

Artikel 47 i denna förordning reglerar vilka livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung som ska gränskontrolleras.

Till den nya kontrollförordningen finns det ett antal kompletterande förordningar, som även de kommer att börja gälla från och med den 14 december 2019. Nedan finns de förordningar som redan är fastställda. Sidan kommer att uppdateras så snart fler förordningar publicerats.

Förordning 2019/625 tar upp importkrav på att animaliska livsmedel samt groddar ska komma från länder utanför EU som är godkända för export till EU, samt från anläggningar som är godkända för export av aktuellt livsmedel till EU. Sändningarna ska åtföljas av hälsointyg.

Förordning 2019/626 tar upp var förteckningarna över länder utanför EU, som är godkända för export till EU för olika animaliska livsmedel, finns.

Förordning 2019/628 tar upp krav på intyg, samt var förlagorna till hälsointyg för olika animaliska livsmedel och groddar samt frön för groddning finns.

Förordning 2019/1013 reglerar förhandsanmälan till en gränskontrollstation för en gränskontrollpliktig sändning från land utanför EU. Här framgår att sändningar med både vegetabiliska och animaliska produkter ska föranmälas minst en arbetsdag före sändningens förväntade ankomst.

Förordning 2019/1715 handlar om EU:s nya elektroniska informationssystem IMSOC, och innehåller bland annat utformningen för hälsodokumentet för införsel – CHED (före detta CED/CVED).

Förordning 2019/1602 tar upp hur hälsodokumentet CHED ska följa sändningen samt villkor för delning av CHED.

Förordning 2019/1793 reglerar gränskontroll av vegetabiliska livsmedel och foder. Här samlas de flesta av de förordningar som idag reglerar import av vegetabiliska livsmedel.

Förordning 2019/1873 reglerar förstärkt kontroll av animaliska livsmedel via TRACES.NT, men kommer inte tillämpas förrän i slutet av januari 2020.

Förordning 2019/2007 innefattar förteckningen av animaliska livsmedel som ska gränskontrolleras och ändrar beslut 2007/275 så att det bara gäller sammansatta livsmedel fram till 21 april 2021.

Förordning 2019/2098 och förordning 2019/2074 reglerar återimport av europeiska sändningar från land utanför EU.

Förordning 2019/1666 reglerar transitering av animaliska livsmedel från land utanför EU, som ska gå till en viss anläggning i EU.

Förordning 2019/2130 reglerar hur dokument-, ID- och fysisk kontroll ska gå till.

Förordning 2019/2129 tar upp frekvenser för ID- och fysiska kontroller

Förordning 2019/2128 reglerar intyg för skeppshandel

Förordning 2019/2124 reglerar transitering, omlastning och vidaretransport genom EU

Förordning 2019/2123 reglerar ID- och fysiska kontroller av vissa varor vid kontrollställen

Förordning 2019/2122 reglerar vilka varor som är undantagna krav på gränskontroll, exempelvis varuprov, privatimport etc.

Du kan hitta samtliga förordningar i EUR-LEX:

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Livsmedelsverket kommer löpande informera om nya förordningar som publicerats.

2019-12-11 Information från EU-kommissionen om TRACES

På grund av att EU-kommissionens arbete med det nya TRACES.NT-systemet är försenat så har EU-kommissionen idag meddelat att nuvarande Traces-system kommer att hållas öppet för föranmälan av animaliska livsmedel till slutet på januari 2020.

Ni kan med fördel använda det nya TRACES.NT i de fall ursprungsanläggningen är valbar i systemet, men för de sändningar där så inte är fallet går det alltså bra att föranmäla på CVED, i nuvarande TRACES.

 För föranmälan av importsändningar med vegetabiliska livsmedel kommer TRACES.NT att vara obligatoriskt att använda från och med den 14 december 2019, precis som tidigare planerat.  

2019-12-09 Föranmälan i TRACES.NT – senaste nytt

Som vi tidigare informerat om planerar EU-kommissionen att stänga nuvarande TRACES-modul för föranmälan av importsändningar från och med den 14:e december 2019.

Vegetabiliska livsmedelssändningar - CHED-D :

Enligt informationen nedan kan föranmälan av vegetabiliska livsmedelssändningar, CHED-D, göras i det nya systemet TRACES.NT. Vi rekommenderar att ni omgående börjar använda TRACES.NT vid föranmälan av vegetabiliska livsmedel, och kontaktar Livsmedelsverket om ni stöter på några problem.

Animaliska livsmedelssändningar – CHED-P :

Vad gäller föranmälan av animaliska livsmedelssändningar, så arbetar EU-kommissionens IT-team för närvarande med att lägga in all information som krävs i systemet. Listan med ursprungsanläggningar är för tillfället inte komplett, därmed kan alla animaliesändningar ännu inte föranmälas i TRACES.NT. Vi hoppas att detta löser sig inom kort och återkommer med information så snart som möjligt.

Finns den ursprungsanläggning som varan kommer ifrån valbar i systemet är det möjligt att föranmäla sändningen, genom att skapa ett så kallat CHED-P (hälsoinförselhandling för djurprodukter). Vi rekommenderar därför att ni kollar upp om anläggningen är valbar, och om så är, föranmäler sändningen i TRACES.NT.

Nedan finner ni senast uppdaterad manual, som gäller för både CHED-D och CHED-P.

 Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta gks@slv.se, alternativt ringa 018-175301.

 2019-12-04 Föranmälan av sändningar med vegetabiliska livsmedel (CHED-D) i TRACES.NT

Det är nu möjligt att föranmäla importsändningar med vegetabiliska livsmedel samt köksredskap från Kina/Hongkong i TRACES.NT, genom att skapa ett så kallat CHED-D (motsvarigheten till CED i nuvarande Traces-modul). De lastansvariga som ännu inte har behörighet att skapa CHED-D i TRACES.NT, finner mer information om hur ni får det i dokumentet "Behörighet i TRACES.NT för lastansvariga". I dokumentet "CHED-manual" finner ni mer information om hur ni skapar och fyller i CHED i TRACES.NT.

Observera att föranmälan, i form av CHED-D undertecknad av lastansvarig samt eventuella övriga originaldokument såsom hälsointyg, precis som tidigare ska postas/budas till aktuell gränskontrollstation.

Så snart det är möjligt att föranmäla även animaliska livsmedelssändningar i TRACES.NT, kommer information om detta ut på denna sida.

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta gks@slv.se, alternativt ringa 018-175301.

2019-11-06 Nytt datorsystem för gränskontroll av livsmedel

Från den 14 december 2019 gäller nya regler för importkontroller vid gränskontrollstationer. Den nya kontrollförordningen (EU) 2017/625 medför bland annat följande förändringar:

1. Nytt datasystem (TRACES NT):

Det EU-gemensamma datasystemet TRACES (Trade Control and Expert System) kommer att bytas ut mot systemet TRACES New Technology (Traces NT). Övergången sker inte automatiskt utan för att kunna använda dig av TRACES NT behöver du därför söka behörighet som operatör till systemet, samt välja vilka aktiviteter som är aktuella för din verksamhet. Finns du redan registrerad som operatör i TRACES NT idag, vilket kan vara fallet om du till exempel importerar ekologiska livsmedel, ansöker du om ytterligare en behörighet för dina aktuella importer.

Nuvarande TRACES kommer att stängas ner helt den 13 december 2019 för registrering av importer från länder utanför EU, men kommer att finnas kvar ännu ett tag för förflyttningar inom EU och viss export.

Vi räknar med att kunna börja använda nya TRACES NT under november 2019 för gränskontroll av produkter från länder utanför EU. När exakt datum fastställts för övergången kommer vi att informera om detta.

2. CVED och CED byts ut mot CHED:

Den gemensamma veterinärhandlingen som används nu byter namn från CVED och CED till CHED (Common Health Entry Document). CHED-A används för levande djur, CHED-P för animaliska produkter och CHED-D för vegetabilier. Mer information kommer inom kort.

2019-11-04 Information om nya regler för import av livsmedel

Den nya kontrollförordningen 2017/625 börjar tillämpas från och med den 14 december 2019.

Artikel 47 i denna förordning reglerar vilka livsmedel av animaliskt och vegetabiliskt ursprung som ska gränskontrolleras.

Till den nya kontrollförordningen finns det ett antal kompletterande förordningar, som även de kommer att börja gälla från och med den 14 december 2019. Nedan finns de förordningar som redan är fastställda. Sidan kommer att uppdateras så snart fler förordningar publicerats.

Förordning 2019/625 tar upp importkrav på att animaliska livsmedel samt groddar ska komma från länder utanför EU som är godkända för export till EU, samt från anläggningar som är godkända för export av aktuellt livsmedel till EU. Sändningarna ska åtföljas av hälsointyg.

Förordning 2019/626 tar upp var förteckningarna över länder utanför EU, som är godkända för export till EU för olika animaliska livsmedel, finns.

Förordning 2019/628 tar upp krav på intyg, samt var förlagorna till hälsointyg för olika animaliska livsmedel och groddar samt frön för groddning finns.

Förordning 2019/1013 reglerar förhandsanmälan till en gränskontrollstation för en gränskontrollpliktig sändning från land utanför EU. Här framgår att sändningar med både vegetabiliska och animaliska produkter ska föranmälas minst en arbetsdag före sändningens förväntade ankomst.

Förordning 2019/1715 handlar om EU:s nya elektroniska informationssystem IMSOC, och innehåller bland annat utformningen för hälsodokumentet för införsel – CHED (före detta CED/CVED).

Förordning 2019/1602 tar upp hur hälsodokumentet CHED ska följa sändningen samt villkor för delning av CHED.

Förordning 2019/1793 reglerar gränskontroll av vegetabiliska livsmedel och foder. Här samlas de flesta av de förordningar som idag reglerar import av vegetabiliska livsmedel.

Du kan hitta samtliga förordningar i EUR-LEX:

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Livsmedelsverket kommer löpande informera om nya förordningar som publicerats.

2019-10-15 Betalningsrutiner för gränskontrollavgifter ändras

Livsmedelsverket har beslutat att ändra sina betalningsrutiner i samband med gränskontroll av livsmedel från länder utanför EU.

Från måndag 21 oktober 2019 upphör krav på förskottsbetalning alternativt bankgaranti för avgifter i samband med gränskontroll av livsmedel från länder utanför EU.

Hittills krävdes att importören/ansvarig för sändningen betalade kontrollavgiften i förskott innan kontrollen av sändningen påbörjades, alternativt att företaget hade en bankgaranti.

Från 21 oktober 2019 kommer Livsmedelsverket att fakturera kontrollavgiften efter utförd kontroll.

Vad det gäller de företag som har bankgaranti kommer Livsmedelsverket att återsända utställda bankgarantier till respektive bank den närmsta tiden.

2019-07-24 Ändring av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009

Förordningen 669/2009 ändras från den 26 juli 2019. 

Enligt EU-förordning 2019/1249 gäller följande:

Fölfjande livsmedel läggs till bilaga I med krav på föranmälan till en gränskontrollstation:

 • Jackfrukt (Artocarpus heterophyllus) (Livsmedel - färska) från Malaysia
 • Obearbetade hela, malda, krossade eller hackade aprikoskärnor från Turkiet 
 • Jordnötter och produkter därav från USA

Ökad provtagningsfrekvens för följande livsmedel:

 • Gojibär från Kina avseende pesticidrester: från 10% till 20%
 • Capsicum/sötpaprika, spansk peppar och sparrisbönor från Dominikanska republiken, avseende pestidicrester: från 20% till 50%
 • Te från Kina avseende pesticidrester: från 10% till 20%

Minskad provtagningsfrekvens för följande livsmedel:

 • Aprikoser från Turkiet avseende sulfiter: från 20% till 10%

Inlagda rovor från Syrien eller Libanon ska nu gränskontrolleras även om de är inlagda i citronsyra och saltlake, inte bara vinäger/ättikssyra.

2019-06-04 Angående elektronisk stämpel för ekologiska kontrollintyg i Traces NT

I och med en ändring av EU-förordning 1235/2008, samt en uppdaterad version av Traces NT, kommer det inom en snar framtid att bli möjligt för kontrollorgan, kontrollmyndigheter samt förste mottagare att signera ekologiska kontrollintyg med elektronisk stämpel i Traces NT.

När producentens kontrollorgan signerat det ekologiska kontrollintyget med denna elektroniska stämpel, behöver Livsmedelverkets gränskontroll inte längre kontrollera originalintyg i pappersform.

Observera dock att så länge kontrollintyget i Traces NT inte är signerat med elektronisk stämpel, krävs fortsatt ett originalintyg i pappersform vid importkontrollen.

Det praktiska arbetet kring behörigheter i Traces NT kvarstår fortfarande på kommissionsnivå. Mer information kommer inom kort.

2019-02-11 Utökad importkontroll av vissa produkter

Under år 2019 är det utökad importkontroll på vissa ekologiska livsmedel från Kazakstan, Ryssland, Ukraina, Moldavien och Kina. Vilka varor det gäller framgår i vägledningarna som återfinns nedan. Den utökade importkontrollen innebär en utförligare dokumentkontroll samt 100 % provtagning med avseende på otillåtna substanser.

Du som importerar ekologiska livsmedel från dessa länder ska informera Livsmedelsverket om varje varuparti som ska importeras. Detta görs till Göteborgs gränskontrollstation, eko.granskontroll@slv.se, i samband med att du anmäler din sändning i den ordinarie kontrollen.

Observera att dokumentkontrollen för dessa produkter är mer omfattande – förutom kontrollintyget "Certificate of Inspection", som alltid ska medfölja ekologiska sändningar, ska information om namn, adress och giltig certifiering för åtminstone ett steg bakåt i produktionsledet finnas vid dokumentkontrollen.

Den utökade importkontrollen beror på upprepade fynd av otillåtna medel i de aktuella produkterna från de aktuella länderna. Observera att om livsmedlets ursprungsland är något av de fem nämnda länderna omfattas sändningarna av den utökade importkontrollen, även om avsändarlandet är ett annat land. Till exempel gojibär som har odlats i Kina och som säljs av en exportör i Thailand omfattas av den utökade importkontrollen.

För sändningar som omfattas av denna utökade importkontroll är det importören som står för analyskostnad samt övriga kostnader i samband med provtagningen. Detta i enlighet med LIVSFS 2006:21, Bilaga 3, Avsnitt 5.2.

2019-01-28 Livsmedel från Storbritannien - Brexit

Med anledning av att Storbritannien valt att lämna EU utreds för närvarande ett eventuellt avtal mellan EU och Storbritannien.

Läs om detta här: Storbritanien Brexit

2019-01-04 Uppdatering av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009

Förordningen 669/2009 ändras från den 14 januari 2019.

Enligt EU-förordning 2019/35 läggs följande produkter till:

 • Aubergine från Dominikanska republiken,
 • Bönor från Kenya & Chili (peppers other than sweet) från Uganda
 • Svartpeppar från Brasilien, Paprika (sweet pepper) från Kina & Sesamfrön från Etiopien

Nu omfattas denna produkt med även dessa beredningstyper av gränskontroll, och förtydligas i bilaga I:

 • Bearbetade hasselnötter från Georgien, såsom mjöl, skalade, och på annat sätt bearbetade

Följande produkter avlistas:

 • Ananas från Benin,

Ökad provtagningsfrekvens för följande produkter:

 • chili och paprika från Egypten från 10% till 20% avseende bekämpningsmedelsrester
 • chili från Indien och Pakistan från 10% till 20% avseende bekämpningsmedelsrester
 • chili från Sri Lanka från 20% till 50% avseende aflatoxiner
 • hasselnötter från Georgien från 20% till 50% avseende aflatoxiner

Ny förordning 2018/1660 from 8 december 2018, gränskontroll av curryblad från Indien, vinblad från Turkiet och drakfrukt från Vitenam

Från och med den 8 december 2018 är det krav på gränskontroll av curryblad från Indien, vinblad från Turkiet och drakfrukt från Vietnam vilket regleras i förordning 2018/1660.

2018-06-19 Uppdatering av bilaga I till förordning (EG) nr 669/2009

Kommissionen har antagit genomförandeförordning (EU) som ändrar bilaga I till EG-förordningen 669/2009. Ändringarna gäller från den 6 juli 2018.

Följande produkter läggs till:

 • Gojibär (färska, kylda eller torkade) från Kina
 • Rovor inlagda i ättikssyra eller vinäger från Syrien och Libanon
 • Okra från Indien (flyttas från förordning 885/2014)

Nu omfattas denna produkt med även denna beredningstyp av gränskontroll, och förtydligas i bilaga I:

 • Okra (fryst) från Vietnam

Följande produkter avlistas:

 • Brassica oleracea från Kina,
 • Jordgubbar från Egypten,
 • Torkade druvor från Iran,
 • Ärtor med skal från Kenya,
 • Sparrisböna från Thailand och
 • Auberginer från Uganda

Minskad provtagningsfrekvens för följande produkter:

 • Ananas från Benin, från 20% till 10%, bekämpningsmedelsrester
 • Granatäpplen och citroner från Turkiet, från 20% till 10%, bekämpningsmedelsrester
Senast granskad 2023-03-23