Uppdateringar av livsmedelsdatabasen

Vi uppdaterar databasen med jämna mellanrum. En uppdatering kan innebära nya livsmedel men också att gamla livsmedel har ändrats. En ändring kan vara en förändring på ett värde och/eller en annan ändring, till exempel ny eller ändrad klassificering.

Fel i databasen

Tyvärr har det blivit ett fel när det gäller näringsvärdena för valnötter. Vi är medvetna om felet och arbetar på att få ut en ny version av databasen så snart som möjligt. Tyvärr kommer det dröja ett tag då vi som det är idag inte har möjlighet att uppdatera ett enskilt livsmedel utan vi behöver uppdatera hela databasen samtidigt. Vi uppdaterar normalt sett databasen 1-2 gånger per år. Nästa planerade uppdatering är till hösten 2020. Rätt värden för valnötter finns under tiden att läsa här.  

Även vissa näringsvärden för Havredryck berikad är fel då den inte längre är berikad med till exempel vitamin A och E. Även detta kommer att rättas till i och med nästa uppdatering av databasen.

Version 20200116

Version 20191209

Denna version  innehåller många förändringar som är tänkta att underlätta för användarna.

En stor förändring är att många livsmedel har fått nya namn för att följa en enhetlig struktur och vara lättare att hitta. Många livsmedel som är gamla och som inte längre finns på marknaden har tagits bort. Nya näringsvärden och nya livsmedel har tillkommit inom områdena: nötter, fröer och gryner, tillbehör, fisk och skaldjur inklusive produkter, frukt och grönsaker samt rätter som serveras i förskolor. Den information som finns på alla livsmedel har för en stor del av databasen kvalitetsgranskats och vid behov korrigerats vilket innebär att det kan förekomma förändringar i till exempel langualklassificering.

Version 20171215

Den här versionen innehåller nya analysvärden för mer än 50 livsmedel, framförallt kött/chark, mejeri och spannmål . Eftersom många av dessa livsmedel ingår i andra beräknade livsmedel så har även många beräknade livsmedel fått uppdaterade värden.

Version 20170314

Version 20160217

Version 20151221

Den här versionen innehåller vissa korrigeringar. Bland annat har berikningshalten i mjölk justerats eftersom halten är höjd i majoriteten av konsumtionsmjölken som säljs i Sverige. Eftersom mjölk ingår i många beräknade livsmedel så har även halten vitamin D ändrats i många beräknade livsmedel.

Version 20151210

Den här versionen innehåller nya analysvärden för närmare 100 livsmedel, framförallt drycker och grönsaker men även viss frukt och fisk. Eftersom många av dess livsmedel ingår i andra beräknade livsmedel så har även många beräknade livsmedel fått uppdaterade värden.

Version 20150528

Version 20140103

Näringsinnehållet i kött är uppdaterat i Livsmedelsdatabasen, framförallt i kött från vilda djur som vildsvin, rådjur, ren och hjort men även i nötkött och lamm. Eftersom nötfärs ingår i många beräknade livsmedel har näringsinnehållet i många rätter räknats om.

Version 20130530

Näringsinnehållet i grönsaker och rotfrukter är uppdaterat i Livsmedelsdatabasen. Eftersom många grönsaker ingår i beräknade livsmedel har näringsinnehållet i cirka 250 rätter där grönsaker ingår räknats om. 

Version 20130110

Livsmedelsdatabasen innehåller nu nya värden för vissa oljor, matfettsblandningar, margarin och paranötter. Enstaka andra värden är också korrigerade framförallt betakaroten. Observera att retinol och betakaroten saknas för 28 berikade matfetter - detta beror på att vi inte vet formen för berikningen, därför är vitamin A endast angivet som retinolekvivalenter. Eftersom det finns nya värden för matfett är alla beräknade livsmedel där matfett ingår omräknade.

Livsmedelsdatabasen

Senast granskad 2020-06-16