Förkortningar

Här har vi samlat förkortningar som förekommer på Sök näringsinnehåll och deras betydelse.

I livsmedelsnamn

Förkortning Betydelse
drickf. drickfärdig
eko. ekologisk
el. eller
konc. koncentrat
konserv. konserverad
m. med
rå (livsmedlet är inte tillagat vid analys)
u. utan
veg. vegetariskt (livsmedlet innehåller varken kött, fågel, fisk eller skaldjur)
ångprep. ångpreparerad

 

Allmänna förkortningar

Förkortning Betydelse
Enheter  
kcal Kilokalorier, enhet för energi (se Näringsämnen, Energi - Kilokalorier)
kJ Kilojoule, enhet för energi (se Näringsämnen, Energi - Kilojoule)
g gram
mg milligram
µg mikrogram
NE Niacinekvivalenter (se Näringsämnen, Vitaminer - Niacinekvivalenter)
RAE Retinolaktivitetsekvivalenter (se Näringsämnen, Vitaminer - Vitamin A)
RE Retinolekvivalenter (se Näringsämnen, Vitaminer - Vitamin A)
Övriga  
EuroFIR
ND frivilliga
ND obligatoriska
NKML Nordisk metodikkommitté för livsmedel är en organisation med uppgift att standardisera och kvalitetssäkra metoder för analys av livsmedel i Norden. 
NLG Näringsförluster och näringsvinster vid tillagning (Nutrient Losses and Gains) (se även Termer - NLG-faktor).
NNR

 

Analysmetoder (Metodtyp)

Förkortning Betydelse
GC Gaskromatografi (gas chromatography) är en separationsmetod för kemiska föreningar som används vid analys av bl.a. fettsyror och kolesterol.
HPLC Högupplösande vätskekromatografi (high-performance liquid chromatography) är en separationsmetod för kemiska föreningar som används vid analys av bl.a. vitaminer, betakaroten, tokoferoler m.m.
ICP-teknik Induktiv kopplad plasma (inductively coupled plasma) är ett samlingsnamn för olika tekniker för kemisk analys av bl.a. mineraler.
LC Vätskekromatografi (liquid chromatography) är en separationsmetod för kemiska föreningar som används vid analys av bl.a. vitaminer.
NMR Kärnmagnetisk resonans (nuclear magnetic resonance) är en metod som används bl.a. för att analysera det totala fettinnehållet.

 

Ordlista för Sök näringsinnehåll

Senast granskad 2022-06-08