Uppdrag att utreda hur en nationell laboratorieförmåga för dricksvattenanalyser

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att utreda hur en nationell laboratorieförmåga för dricksvattenanalyser vid kris och höjd beredskap kan upprättas och organiseras.

Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2021.

Uppdraget

Redovisning av uppdraget

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2021-09-06