Uppdrag att ta fram vägledning och riktlinjer kring återanvändbara muggar och matlådor

Regeringen har gett Livsmedelsverket och Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram vägledning och riktlinjer för aktörer som ska följa kraven om att erbjuda en möjlighet att få dryck och snabbmat serverad i återanvändbara muggar och matlådor.

Regeringsuppdraget ska redovisas 14 augusti 2023.

Uppdraget

 

 

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2022-03-24