Livsmedelsverkets föreskrifter LIVSFS 2022:8 - 2022:11

2022-11-28

LIVSFS 2022:8 - Livsmedelsverkets föreskrifter om registrering och godkännande

LIVSFS 2022:9 - Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:20) om livsmedelshygien

LIVSFS 2022:10 - Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel

LIVSFS 2022:11 - Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2012:6) om snus och tuggtobak

LIVSFS 2022:8, om registrering och godkännande

LIVSFS 2022:9, om livsmedelshygien

LIVSFS 2022:10, om offentlig kontroll

LIVSFS 2022:11, om snus och tuggtobak

Mer information finns på respektive webbsida.