Avgifter och betalning vid import av ekologiska livsmedel

Här finns information om avgifter och betalning vid gränskontroll av ekologiska livsmedel

Avgiften för den ekologiska kontrollen är 950 kr per kontrollintyg. Denna avgift gäller också för varje delparti/utdrag av intyg när en sändning delas upp i partier.

Kontrollavgiften faktureras den ansvariga aktören (importören eller annan angiven betalningsansvarig) i efterhand.

Analyskostnaden för provtagning inom ramen för ett provtagningsprogram ingår i ordinarie kontrollavgift på 950 kr. Övriga kostnader, såsom avgifter till hamnar, transport till införselställen, eventuell urlastning etc, står importören för. Om analys utförs av annan anledning, till exempel vid misstanke eller förstärkt kontroll, står importören även för analyskostnaden.

Senast granskad 2024-01-18