Intag av energidrycker

Regeringen har gett Livsmedelsverket i uppdrag att utreda om det behövs åtgärder för att begränsa tillgången på energidrycker för barn och unga.

Livsmedelsverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet senast den 15 december 2018.

Redovisning av uppdrag

Redovisade regeringsuppdrag

Senast granskad 2018-12-14