REMISS - Fördjupad konsekvensanalys för ny modell för fastställande av kontrollfrekvens vid slakterier och vilthanteringsanläggningar Dnr 2023/03233

Svar senast den 6 september 2023

Remisser utgångna 2023

Senast granskad 2023-06-21