Komplettering till tidigare utskickat förslag om ändring av livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll Dnr 2023/03648

Svar senast den 14 december 2023

Remisser utgångna 2023

Senast granskad 2023-12-11