Remiss - Ansökan om skyddad geografisk beteckning för "Klädesholmen matjessill/Klädesholmen Matjesfilé" enligt rådets förordning (EU) nr 1151/2012. Dnr 2021/02212

Synpunkter senast 30 november 2022.

Remisser utgångna 2022

Senast granskad 2022-10-19