Remiss - Ansökan om skyddad geografisk beteckning för "Äpplen från Äppledalen/Svenska Äpplen från Äppledalen" enligt rådets förordning (EU) nr 1151/2012. Dnr 2021/02389

Synpunkter senast 23 november 2022.

Remiss - Ansökan om skyddad geografisk beteckning för "Äpplen från Äppledalen/Svenska Äpplen från Äppledalen" enligt rådets förordning (EU) nr 1151/2012.

Remissunderlag - Ansökan om skyddad geografisk beteckning för "Äpplen från Äppledalen/Svenska Äpplen från Äppledalen"

Remisser utgångna 2022

Senast granskad 2022-09-23