Höjda matpriser riskerar att påverka folkhälsan

2023-03-30

Många uppger att högre priser på mat påverkar vad de köper i livsmedelsbutiken. När Livsmedelsverket frågar hur matpriserna påverkar konsumenterna så blir svaret att de köper mindre av bland annat grönsaker och frukt, mjukt bröd, fisk och kött. På lång sikt riskerar ändrade matvanor att leda till negativa effekter på folkhälsan.

Fyra av tio svarar att de köper mindre färska grönsaker, oavsett inkomstnivå. Det finns även tydliga skillnader mellan hushåll med låg respektive hög inkomst. De med lägre inkomster säger att de väljer bort färska grönsaker i högre utsträckning än de med högre inkomster, jämfört med våren 2022.

– Att konsumenterna säger att de köper mindre av färska grönsaker är oroande. Om det ger förändrade matvanor finns det en risk för att hälsan påverkas negativt på sikt - säger Karin Fritz rådgivare på Livsmedelsverket.

Drygt en av tre (33 procent) säger att de köper mindre frukt i år jämfört med 2022. Frukt och grönsaker minskar risken för bland annat fetma, hjärt- och kärlsjukdom och vissa typer av cancer. Rådet är att äta 500 gram om dagen.
Konsumenterna svarar också att de köper mindre av kött, kyckling och fisk.

Även om många skulle må bra av att äta mindre kött, kan en minskning av köttätandet bland kvinnor i fertil ålder och barn leda till risk för att deras järnintag blir lågt. Det gäller särskilt om de inte ersätter köttet med järnrika vegetabiliska livsmedel.

– Så kallade levnadsvanesjukdomar som cancer och hjärt- och kärlsjukdomar kan öka på sikt om matvanorna försämras. Därför behöver vi på Livsmedelsverket följa hur både matpriser och andra faktorer påverkar hur vi äter och om det kan finnas risk för att hälsan påverkas negativt i olika inkomstgrupper, säger Karin Fritz.

Fakta om undersökningen

Livsmedelsverket gjorde i början av 2023 en uppföljande konsumentundersökning med syfte att ge kunskap om hur de fortsatta prisförändringarna påverkar konsumenternas beteende kring och inköp av livsmedel och hur dessa har förändrats sedan den första undersökningen i maj 2022.

Denna undersökning har genomförts på samma sätt som den tidigare och riktar sig till allmänheten i åldersgruppen 18–84 år.
Antal svar var 1 024 (1 005 våren 2022) med svar fördelade efter kön och ålder enligt befolkningsstrukturen i Sverige. Intervjuerna har spridits geografiskt.

Mer information för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst, 018-17 53 40
Prenumerera på Livsmedelsverkets nyheter:
Prenumerera