PM 2023 - Hur påverkar höjda matpriser konsumenternas köpbeteende

Våren 2022 genomförde Livsmedelsverket en konsumentundersökning med syfte att ge kunskap om hur prisförändringarna påverkade konsumenternas beteende kring och köp av mat. Livsmedelspriserna har sedan dess fortsatt att öka och därför har en uppföljande konsumentundersökning genomförts under början av 2023.

Syftet med undersökningen är att följa upp den tidigare för att se om fortsatt ökade livsmedelspriser har lett till förändringar, och i sådant fall vilka, i konsumenternas köpbeteende.

Det är viktigt att komma ihåg att svaren i konsumentundersökningen utgörs av konsumenternas egen uppfattning om sitt beteende. Undersökningen och den här rapporten redovisar inte försäljningsstatistik och drar alltså inga slutsatser om konsumenternas faktiska handlingar vad gäller beteende kring och inköp av mat.

Fakta om undersökningen

  • Undersökningen genomfördes 24 februari- 5 mars 2023 av Origo Group.
  • Den genomfördes med hjälp av en webbpanel med 1024 respondenter i åldern 18–84 år. Respondenterna fördelades efter ålder och kön enligt befolkningsstrukturen i Sverige.
  • Respondenterna var spridda geografiskt och utifrån olika inkomst i hushållen.

Publikation

Detaljerad information

Författare
Livsmedelsverket
Publikationstyp
PM
Ämne
Undersökningar
Utgivningsår
2023