Ändring av EG-förordning 1333/2008 Om livsmedelstillsatser Ändrad genom EU-förordning 2022/1923

2022-10-18

Om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1333/2008 vad gäller användningen av askorbinsyra (E 300), natriumaskorbat (E 301) och kalciumaskorbat (E 302) i tonfisk