Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Västkött


Anläggningsnummer

099

Postadress

c/o Bergstrand, Bröndomevägen 187, 434 79 Vallda

Kommun

KUNGSBACKA

Län

HALLAND

Kategori

MM

Övrig verksamhet

I-SH I-CP IV-CP IV-GHE VI-PP(mp) CS(kf)

Djurslag

B C O P S wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket