Tillbaka till Malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött

Nystad Nära Mat


Anläggningsnummer

105

Postadress

Opphem Nystad, 590 46 Rimforsa

Kommun

KINDA

Län

ÖSTERGÖTLAND

Kategori

MP MM

Övrig verksamhet

I-CP IV-CP IV-GHE

Djurslag

B wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket