Tillbaka till Kött från frilevande vilt

Viltmarken


Anläggningsnummer

400

Postadress

c/o Viltmarken i Trödje AB, Trödjefjärdsvägen 70, 805 96 Gävle

Kommun

GÄVLE

Län

GÄVLEBORG

Kategori

CP GHE

Övrig verksamhet

V-MM

Djurslag

wU wG wL wA

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket