Tillbaka till Kött från frilevande vilt

Vilthanteringsanläggning ForshagaAkademin


Anläggningsnummer

088

Postadress

c/o ForshagaAkademin AB Industrileden 5B, 667 32 Forshaga

Kommun

FORSHAGA

Län

VÄRMLAND

Kategori

CP GHE

Övrig verksamhet

V-MP V-MM

Djurslag

wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket