Tillbaka till Kött från frilevande vilt

Sernert Allfågel


Anläggningsnummer

F021

Postadress

c/o Oskar Sernert, Varmlösa 519, 274 62 Rydsgård

Kommun

SKURUP

Län

SKÅNE

Kategori

CP GHE

Övrig verksamhet

II-SH II-CP V-MM CS(kf)

Djurslag

A wA

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket