Tillbaka till Kött från frilevande vilt

Sätra Bruks Vilthantering


Anläggningsnummer

393

Postadress

Sätra Bruk AB, Sätra 1 , 546 94 Undenäs

Kommun

KARLSBORG

Län

VÄSTRA GÖTALAND

Kategori

CP GHE

Övrig verksamhet

V-MM

Djurslag

wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket