Tillbaka till Kött från frilevande vilt

Nystad Nära Mat


Anläggningsnummer

105

Postadress

Opphem Nystad, 590 46 Rimforsa

Kommun

KINDA

Län

ÖSTERGÖTLAND

Kategori

CP GHE

Övrig verksamhet

I-CP V-MP V-MM

Djurslag

B wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket