Tillbaka till Kött från frilevande vilt

Näsets Vilthanteringsanläggning


Anläggningsnummer

391

Postadress

c/o Bent Karlsen, Rosekollen 5, 1444 Dröbak, Norge

Kommun

EDA

Län

VÄRMLAND

Kategori

CP GHE

Djurslag

wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket