Tillbaka till Kött från frilevande vilt

Kruse Gårdslakteri


Anläggningsnummer

767

Postadress

c/o Johan Edberg, Sproge Kruse 430, 623 44 Klintehamn

Kommun

GOTLAND

Län

GOTLAND

Kategori

CP GHE

Övrig verksamhet

I-SH I-CP V-MM

Djurslag

C O P wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket