Tillbaka till Kött från frilevande vilt

Holstenskog gård


Anläggningsnummer

380

Postadress

Tolg Holstenskog 1, 363 35 TOLG

Kommun

VÄXJÖ

Län

KRONOBERG

Kategori

CP GHE

Övrig verksamhet

I-SH I-CP

Djurslag

B O wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket