Tillbaka till Kött från frilevande vilt

Gourmet Food Fredrik Svanberg AB anl Jordbro


Anläggningsnummer

600

Postadress

Box 134, 136 22 Haninge

Kommun

HANINGE

Län

STOCKHOLM

Kategori

CP

Övrig verksamhet

I-CP V-MM VIII-FFPP CS(kf) CS(i)

Djurslag

B O P wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket