Tillbaka till Kött från frilevande vilt

Ekensbergs Förvaltning AB


Anläggningsnummer

057

Postadress

Ekensbergs Gård, Horn 1, 151 96 ENHÖRNA

Kommun

SÖDERTÄLJE

Län

STOCKHOLM

Kategori

CP GHE

Övrig verksamhet

V-MP V-MM

Djurslag

wU wA

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket