Tillbaka till Kött från frilevande vilt

Bodens Kött & Vilt produktion AB


Anläggningsnummer

5081

Postadress

Handelsvägen 19, 973 45 Luleå

Kommun

BODEN

Län

NORRBOTTEN

Kategori

CP

Övrig verksamhet

I-CP III-CP V-MP V-MM VI-PP(mp)

Djurslag

B O P fG wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket