Tillbaka till Kött från frilevande vilt

Almungs Gård


Anläggningsnummer

6369

Postadress

c/o Kia Viken, Stånga Almungs 519, 623 60 Stånga

Kommun

GOTLAND

Län

GOTLAND

Kategori

CP

Övrig verksamhet

I-CP V-MP V-MM VI-PP(mp)

Djurslag

B O P wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket