Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Västkött


Anläggningsnummer

099

Postadress

c/o Bergstrand, Bröndomevägen 187, 434 79 Vallda

Kommun

KUNGSBACKA

Län

HALLAND

Kategori

SH CP

Övrig verksamhet

IV-CP IV-GHE V-MM VI-PP(mp) CS(kf)

Djurslag

B C O P S wU

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket