Tillbaka till Kött från tama hov- och klövdjur

Rosersberg HQ


Anläggningsnummer

6850

Postadress

Järngatan 28, 195 72 Rosersberg

Kommun

SIGTUNA

Län

STOCKHOLM

Kategori

CP

Övrig verksamhet

II-CP V-MP VI-PP(mp) CS(kf)

Djurslag

B A

Kontrollerande myndighet

Livsmedelsverket