Ett nytt intyg för export till Singapore

2023-02-02

Livsmedelsverket har i samråd med myndigheten i Singapore SFA (Singapore Food Agency) tagit fram ett nytt intyg för export av skalägg till Singapore.

Sverige är godkänt för export av icke frigående ägg till Singapore. Enligt definitionen i Singapore avses icke frigående ägg med ägg från värphöns utan tillgång till utevistelse under sin livscykel.

Ägg som exporteras ska komma från värphönsanläggningar som är godkända och listade för exporten hos myndigheten SFA. Det innebär att innan exporten får påbörjas behöver företag se till att värphönsanläggning där äggen produceras är listad hos SFA. De företag som är intresserade av denna export ska kontakta Livsmedelsverket via länken nedan för hjälp med ansökan.

Du hittar mer information om export till Singapore på Livsmedelsverkets webbplats.