Företag som exporterar till Kina behöver uppdatera sin registrering

2022-09-26

Kina har ändrat sina regler om registrering. Om ditt företag har en registrering i Kina som godkändes före 2022 behöver den uppdateras. Sista datum för uppdatering är 28 februari 2023.

Den 1 januari 2022 började Kinas nya registreringsregler gälla för alla livsmedelsanläggningar som producerar, processar och lagrar livsmedel som ska exporteras till Kina. Reglerna omfattar alla livsmedel utom tillsatser och så kallade livsmedelsrelaterade produkter och finns beskrivna i Kinas registreringslagstiftning decree 248.

Är du producent och/eller har ett kyl/fryslager för exportprodukter ska du vara registrerad för rätt produktkategori vid den kinesiska myndigheten General Administration of Customs of the People’s Republic of China (GACC). Du gör ansökningen för registrering i GACCs system CIFER (the China Imported Food Enterprise Registration). En anläggning får endast ha ett konto i CIFER men kan söka för flera olika produktkategorier. Registreringen gäller i fem år.

Vad behöver exporterande företag göra nu?

Anläggningar som behöver uppdatera sin registrering senast 28 februari 2023

  • Producenter och kyl/fryslager som fått sin registrering godkänd för mjölkprodukter och fiskprodukter av GACC före 1 januari 2022.
  • Producenter och kyl/fryslager som fått sin registrering för vegetabiliskt fett och oljor, livsmedel för särskilda medicinska ändamål (FSMP) och/eller hälsoprodukter godkänd av GACC före 30 januari 2022

Om du vill behålla din registrering påbörjar du uppdateringen i CIFER. Kommunicera gärna med din importör om vad som saknas. Därefter kontaktar du Livsmedelsverket.

I Livsmedelsverkets version av CIFER finns en checklista för din ansökan. När checklistan är kontrollerad signerar Livsmedelsverket dokumentet tillsammans med dig som företagare och skickar din ansökan till GACC.  Processen är tids- och resurskrävande. Vänta därför inte med din uppdatering.

Ansökan om uppdatering ska skickas till Livsmedelsverket senast 28 februari 2023.

Uppdatera din registrering löpande

Om du inte vill behålla din registrering så hjälper Livsmedelsverket dig att avsluta din registrering i CIFER. Kontakta då Livsmedelsverket via exportfragor@slv.se.

Läs mer om vad som gäller när du ska exportera livsmedel till Kina.