Avgifter och betalning vid import av animaliska livsmedel

Här finns information om avgifter och betalning vid gränskontroll av animaliska livsmedel

Avgifter

I gränskontrollen finns ett årligt provtagningsprogram där stickprov för bland annat läkemedelsrester och bakterier tas ut. Kostnaden för dessa analyser täcks av grundavgiften.

När provtagning sker i gränskontrollen på grund av skyddsbeslut eller misstanke om oegentligheter tas avgiften för denna provtagning ut av importören på samma faktura som för själva kontrollen. Om ett omprov krävs debiteras importören i efterhand för den merkostnaden.

Lägre avgifter för sändningar från Nya Zeeland

Avgiftsnivån i handelsavtalet grundar sig på ett beslut om sänkt frekvens av fysiska kontroller vid import av animaliska varor till EU från Nya Zeeland. Det innebär att kontroll av en sändning kostar

  • sändningar upp till 6 ton: 42 euro
  • sändningar mellan7 - 46 ton: 7 euro/ton
  •  sändningar över 46 ton: 325 euro

Omräkningen från euro till svenska kronor sker genom en växlingskurs som korrigeras en gång per månad utifrån gällande valutakurs.

Betalningsrutiner

Livsmedelsverket har beslutat att ändra sina betalningsrutiner i samband med gränskontroll av livsmedel från länder utanför EU.

Från måndag 21 oktober 2019 upphör krav på förskottsbetalning alternativt bankgaranti för avgifter i samband med gränskontroll av livsmedel från länder utanför EU.

Kontrollavgiften kommer att faktureras betalningsansvarig företag i efterhand.

Senast granskad 2019-10-15