Föranmälan vid import av animaliska livsmedel

Sändningar med livsmedel från länder utanför EU som ska gränskontrolleras ska föranmälas till någon av Livsmedelsverkets gränskontrollstationer. Föranmälan ska göras via det webbaserade systemet TRACES.NT (TRAde Control and Expert System New Technology).

Föranmälan av sändningar till gränskontrollen

Senast granskad 2020-06-03