Hållbara matvanor

Vad du äter och dricker har stor betydelse för hälsan och miljön. Livsmedelsverkets kostråd är baserade på vetenskap och hjälper dig att äta hållbart. 

Livsmedelsverkets kostråd ger dig kunskap om hur du kan äta för att må bra på kort och lång sikt. Råden innebär bland annat mer mat från växtriket och mindre från djurriket, att äta lagom mycket och att röra på sig till vardags.

Råd för olika faser i livet

Livsmedelsverket tar också fram särskilda råd för vissa skeden i livet när man behöver extra näring eller är extra känslig, till exempel för gravida, ammande, spädbarn och äldre.

Råd till vården och skolan

Förutom att hjälpa människor att göra medvetna val är råden också ett viktigt underlag för rådgivning och undervisning,  till exempel inom hälso- och sjukvården och skolan.

Riktlinjer för måltider inom vård, skola och omsorg

Livsmedelsverket tar fram nationella riktlinjer för måltiderna som serveras i förskola, skola, äldreomsorg och på sjukhus. Syftet är att de offentliga måltiderna ska skapa matglädje och bidra till en hållbar utveckling. 

Baseras på vetenskap

Livsmedelsverkets råd och riktlinjer baseras på det samlade forskningsläget i världen och på rekommendationer som tas fram av hundratals forskare och experter från hela Norden. Vi följer också noggrant hur människors matvanor utvecklas och hur trenderna i konsumtionen av livsmedel förändras.

Oberoende

Livsmedelsverket arbetar i konsumenternas intresse och våra råd och riktlijer är helt oberoende från kommersiella intressen. 

Verksamhet

Senast granskad 2022-12-20