Förtroendemätning bland yrkesgrupper inom offentliga måltider och folkhälsa

Personer som arbetar med offentliga måltider och folkhälsa har högt förtroende för Livsmedelsverket, och förtroendet ökar. Livsmedelsverkets starka koppling till vetenskap och forskning, kompetens och expertis liksom att myndigheten anses vara oberoende och pålitlig är grund för förtroendet.

Livsmedelsverket mäter regelbundet förtroendet bland viktiga målgrupper för att förstå hur myndigheten uppfattas och kunna utveckla verksamheten.

I den senaste mätningen deltog måltidschefer, dietister, sjuksköterskor inom mödra- respektive barnhälsovården, läkare inom primärvården, lärare i hem- och konsumentkunskap, rektorer samt kommunstyrelseordförande.

Undersökningen genomfördes av Origo Group i november 2023.

Publikation

Läs publikation

Detaljerad information

Författare
Origo Group
Publikationstyp
Rapport
Ämne
Om Livsmedelsverket - Undersökningar
Utgivningsår
1
Antal sidor
111