Rökt Vättersik får skyddad ursprungsbeteckning i EU

2023-04-24

Rökt Vättersik har fått EU:s märkning skyddad ursprungsbeteckning. Det innebär att den sik som tas upp ur Vättern och tillreds på angivet sätt inom tio kilometer från Vätterns strand nu kan märkas med den rödgula ursprungsbeteckningen (SUB).

Den rökta Vättersiken är gjord på sik som fiskats i Vättern och rökts i rökugn eldad med ved av al. Fiskare runt Vättern som fiskar och tillreder fisken enligt beskrivningen i den skyddade märkningen kan nu ansöka om att sätta den rödgula ursprungsbeteckning SUB på förpackningen.

Olika sorters skyddade beteckningar

Inom EU finns tre sorters skyddade beteckningar för matvaror, som har olika typer av krav kopplade till sig. Förutom Skyddad geografisk beteckning (SGB) finns även Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) och Garanterad traditionell specialitet (GTS).

Svenska produkter och livsmedel som har ursprungsbeteckning SUB:

  • Hånnlamb, kött från gutefår
  • Kalix Löjrom
  • Rökt Vättersik
  • Upplandskubb
  • Vänerlöjrom
  • Wrångebäcksost

Råd om fisk som innehåller miljögifterna dioxin och PCB

Vildfångad sik från Vättern är en av de fiskar som innehåller höga halter av dioxin och PCB. Den som vill bli gravid i framtiden, barn, ungdomar, gravida och ammande bör inte äta fisk med höga halter av PCB och DDT oftare än högst 2–3 gånger/år. Övriga kan äta fisken högst en gång i veckan. Vilka fiskar det gäller finns under länken om dioxin och PCB nedan.

Mer information för journalister:

Livsmedelsverkets presstjänst: 018-17 53 40
Prenumerera på Livsmedelsverkets nyheter:
Prenumerera