Ny lagstiftning - restauranger och kaféer måste erbjuda mat och dryck i återanvändbara matlådor och muggar i stället för engångskärl

2022-11-02

Från 1 januari 2024 ska företag som serverar mat och dryck i engångskärl erbjuda kunden möjlighet att få maten eller drycken i återanvändningsbara kärl som matlådor eller muggar. Kravet gäller de företag som serverar mat och dryck i engångskärl till fler än 150 kunder per dag.

Lagstiftningen är en åtgärd för att minska förbrukningen av engångsplastprodukter inom EU. I Sverige är målet är att minska förbrukningen med 50 procent till år 2026 jämfört med 2022. De återanvändningsbara matlådorna och muggarna ska ingå i ett rotationssystem så att de kan användas igen.

De företag som berörs av den nya lagstiftningen kan vara allt från stora hamburgerkedjor till mindre restauranger och serveringsställen som både serverar mat på plats och för avhämtning. De återanvändbara matlådorna och muggarna ska vara sådana som har så liten negativ effekt som möjligt på människors hälsa och miljön.

Maten ska vara säker och miljöpåverkan från förpackningarna ska minska

Livsmedelsverket och Naturvårdsverket ska stötta berörda aktörer som företag och den kommunala kontrollen i omställningen inför att den nya lagstiftningen träder i kraft.

- Stödet som vi nu tar fram tillsammans med Naturvårdsverket handlar bland annat om att tydliggöra hygienkraven för att ha en god livsmedelssäkerhet och om att informera om vilka återanvändbara muggar och matlådor som bör användas, säger Åsa Kjellgren, chef för avdelningen för kontrolledning på Livsmedelsverket.

På försäljningsstället ska konsumenter informeras om flergångsalternativ och den miljöpåverkan som användningen av engångsmuggar och engångsmatlådor bidrar till, och vilka fördelarna blir med en minskad förbrukning av dessa.

- Det är upp till marknadens aktörer att åstadkomma förändringen. Det finns några alternativ till system i Europa men hur det kommer att bli i Sverige vet vi ännu inte, säger Åsa Stenmarck på Naturvårdsverket.

De nya bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2024.

Mer information för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40