Livsmedelsverket bjuder in till medborgarpanel om hur vi kan äta hållbart för hälsan och miljön

2023-01-26

Mat berör alla och påverkar hela samhället. Nu testar Livsmedelsverket en ny metod för att engagera och involvera medborgare i myndighetens arbete. Under våren genomförs en nationell medborgarpanel där 70 personer får möjlighet att bidra med tankar och förslag på hur det kan bli lättare att äta hållbart och hälsosamt.

För att värna miljön, klimatet och hälsan behöver vi äta på ett annorlunda sätt än idag. Det är en av de stora framtidsutmaningarna i världen. Nu bjuder Livsmedelsverket in till en medborgarpanel som får bidra med sina förslag på hur det ska bli lättare att äta hållbart och hälsosamt.

En medborgarpanel är en metod där en grupp slumpmässigt utvalda medborgare sammanförs för att diskutera en fråga på djupet. I Europa har metoden använts vid flera tillfällen för att få medborgarnas syn på frågor om till exempel samhällsplanering. Medborgarpanelen genomförs under våren 2023 och det är första gången denna metod används på nationell nivå i Sverige.

– Vi behöver äta mer hållbart och hälsosamt – för miljön, klimatet och hälsan. Här är vetenskapen tydlig. Men hur det ska gå till kräver nya idéer och lösningar. Det är inte lätt att ge förslag på åtgärder som både leder till förändring och som samhället kan acceptera. Jag ser därför fram emot kloka synpunkter om en fråga som berör alla: mat, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström.

Idéerna från medborgarpanelen blir ett av underlagen till ett regeringsuppdrag som Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten har sedan 2021. I uppdraget ska myndigheterna ge förslag på mål, indikatorer och insatsområden för en hållbar och hälsosam livsmedelskonsumtion.

Hur går medborgarpanelen till?

7000 slumpmässigt utvalda personer får i dagarna en inbjudan att anmäla sig till panelen. Bland de som anmält sitt intresse lottas sedan 70 personer över 16 år att delta. Vi strävar efter att panelen ska vara representativ för Sveriges befolkning i fråga om ålder, kön, region och utbildningsnivå. Panelen träffas vid fyra tillfällen under våren 2023. Träffarna organiseras av en upphandlad konsult som är expert på denna typ av processer.

Mer information för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40