EU-kommissionen har beslutat om gränsvärden för PFAS i mat

2022-12-16

EU-kommissionen har beslutat om gränsvärden för hur mycket PFAS det får finnas i bland annat kött, fisk och ägg. När gränsvärdena börjar gälla får företag inte sälja mat som innehåller mer PFAS än gränsvärdet. Myndigheter som kontrollerar livsmedelsföretagen kan besluta att livsmedel ska tas bort från marknaden om de innehåller mer PFAS än gränsvärdet tillåter.

Från den 1 januari 2023 börjar gränsvärden gälla för hur mycket PFAS som får finnas i animaliska livsmedel som kött, fisk och ägg.  Bakgrunden är den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens (Efsa) bedömning att många i Europa får i sig för mycket PFAS från vatten och olika livsmedel.  För dricksvatten finns redan ett gränsvärde.

Viktigt att minska mängden PFAS i mat

Gränsvärden är avgörande både för företagen och för de myndigheter som kontrollerar maten. Företagen ansvarar för att gränsvärdena inte överskrids i deras livsmedel och kontrollmyndigheter kan stoppa försäljningen av livsmedel om gränsvärdena inte efterlevs.

- Beslutet om gränsvärden är mycket positivt eftersom det inte längre blir tillåtet att sälja mat som innehåller de högsta halterna PFAS. Det är viktigt eftersom vi måste sträva efter att vi få i oss så lite som möjligt av dessa ämnen säger Petra Bergkvist statsinspektör på Livsmedelsverket.

PFAS är en industrikemikalie som använts sedan mitten av 50-talet.  Orsaken till att PFAS finns i dricksvatten och maten är att det finns vida spritt i miljön, och därför till slut hamnar i mat och dricksvatten.

Vad händer nu?

Livsmedelsverket har sedan 2005 kontinuerligt undersökt PFAS i mat från butik och funnit att halterna inte är höga. Naturvårdsverket har tillsammans med Jordbruksverket, SLU  och Livsmedelsverket fått ett uppdrag från regeringen att undersöka hur mycket PFAS som finns i livsmedel som produceras i områden där det finns mycket PFAS i miljön och i livsmedel generellt på marknaden .

Mer information för journalister:
Livsmedelsverkets presstjänst 018-17 53 40