Efsa skärper bedömningen av bisfenol A

2023-04-19

Den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten (Efsa), skärper bedömningen kraftigt av hur mycket bisfenol A man kan få i sig utan risk för hälsan. Bedömningen går nu till EU-kommissionen som tittar på vilka åtgärder som kan bli aktuella när det gäller användningen av bisfenol A i livsmedelsförpackningar.

I livsmedelsförpackningar används bisfenol A till exempel i konservburkar, enstaka artiklar för mikrovågsvärmning och förvaringskärl samt hårda sportflaskor i plast.

Efsa genomförde 2015 en bedömning av bisfenol A som var tillfällig på grund av osäkerheter om effekter. Nya studier har stärkt kunskapen om negativa hälsoeffekter av bisfenol A och Efsa har därför skärpt sin bedömning av ämnet.

- Den nya bedömningen visar att vi får i oss för mycket bisfenol A jämfört med den höga skyddsnivå vi vill ha. Det gäller alla åldersgrupper. Den mängd vi utsätts för behöver alltså minska, säger Marie-Louise Nilsson, toxikolog vid Livsmedelsverket.

Påverkar immunförsvaret

De hälsoeffekter Efsa grundar sin nya skärpta bedömning på är i första hand att bisfenol A kan störa immunförsvarets normala funktion. Det gäller främst den del av immunförsvaret som kan vara inblandad vid så kallad allergisk lunginflammation och autoimmuna sjukdomar som till exempel multipel skleros, ledgångsreumatism och psoriasis.

När Efsa bedömer ämnen tar de fram så kallade tolerabla dagliga intag (TDI). TDI är den mängd man kan få i sig varje dag hela livet utan risk för hälsan och det är detta värde som nu sänkts kraftigt av Efsa.

Regler för att skydda konsumenter

För att undvika bisfenol A är det sedan tidigare inte tillåtet att

  • sälja nappflaskor eller pipmuggar och andra dryckeskärl av polykarbonat för barn under tre års ålder
  • använda beläggningar som släpper ifrån sig bisfenol A till mat som är avsedda för barn upp till tre år.

Det finns också gränsvärden för hur mycket bisfenol A som får vandra över (migrera) från till exempel konservburkar till maten.

Nästa steg: EU-kommissionen tar fram åtgärder

Efsas riskbedömning av bisfenol A har gjorts på uppdrag av EU-kommissionen. EU-kommissionen tittar nu på vilka åtgärder som kan bli aktuella när det gäller användningen av bisfenol A i livsmedelsförpackningar.

Fakta

Bisfenol A har en bred användning i olika konsumenttillgängliga varor och inom industrin. Förutom i livsmedelsförpackningar används bisfenol A i varor som till exempel elektronisk utrustning, leksaker, möbler, papper och kartong och läderprodukter.

  • Efsas nya tolerabla dagliga intag (TDI) för bisfenol A är 0,2 nanogram per kilo kroppsvikt och dag.
  • Det tillfälliga tolerabla dagliga intag (t-TDI) som gällt fram till nu var 4000 nanogram per kilo kroppsvikt och dag.

Mer information för journalister: