Komplettering av EU-förordning 2017/625 om införsel till unionen Kompletterad genom EU-förordning 2022/2292

2022-12-02

Om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 vad gäller krav för införsel till unionen av sändningar av livsmedelsproducerande djur och vissa varor avsedda att användas som livsmedel