Ändring av EU-förordning 37/2010 Om klassificering av substansen prazikvantel Ändrad genom EU-förordning 2023/981

2023-05-29

Om ändring av förordning (EU) nr 37/2010 vad gäller klassificering av substansen prazikvantel med avseende på MRL-värden i animaliska livsmedel