Ändring av EU-förordning 307/2012 Om tillsättning av vitaminer och mineralämnen i livsmedel Ändrad genom EU-förordning 2023/612

2023-03-24

Om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 307/2012 vad gäller vissa förfaranden för unionens säkerhetsbedömning av ett ämne eller en grupp ämnen som är föremål för granskning